1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan duizend COC-voorlichtingslessen op school
2014: afschaffing weigerambtenaar
2014: Maatjesproject Cocktail krijgt landelijke navolging
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Meer dan 90 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

Durf te leven!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Vluchtelingen

Please click here for English.

Wat is Cocktail?

Met het project Cocktail wil COC Midden-Nederland het isolement van asielzoekers en vluchtelingen met een lesbische, homoseksuele, biseksuele en/of transgender (LHBT) doorbreken en hen op een veilige manier introduceren in de Nederlandse LHBT gemeenschap.

Achtergrond

Vluchtelingen moeten vaak lang wachten op een betere toekomst. Dit vraagt van deze mensen veel geduld. Geduld is soms moeilijk op te brengen in een asielzoekerscentrum met verschillende – soms vijandige – nationaliteiten, verschillende culturen en waar iedereen een eigen vluchtverhaal heeft, vaak vol onverwerkte emoties en trauma’s. Daar komt nog bij dat LHBT-gevoelens en -gedragingen in een asielzoekerscentrum – net als in het land van herkomst – vaak verborgen gehouden (moeten) worden uit angst voor negatieve en zelfs agressieve reacties uit de directe omgeving. Maar ook als een asielzoeker eenmaal een verblijfstatus heeft gekregen en mogelijk al een eigen woning heeft, verkeert hij/zij vaak nog in een groot isolement omdat hij/zij niet geaccepteerd wordt door zijn/haar eigen landgenoten.

Cocktail wil het isolement van asielzoekers en vluchtelingen met een LHBT geaardheid doorbreken en hen op een veilige manier introduceren in de Nederlandse samenleving. Dit doet Cocktail door hen in contact te brengen met vrijwilligers via (één-op-één) maatjescontact en door het organiseren van activiteiten voor en met deze doelgroep. Ook wil Cocktail waar mogelijk een bijdrage leveren aan het verbeteren van het klimaat en het verhogen van de veiligheid van LHBT’s in asielzoekerscentra.

Maatjesproject

    • Cocktail koppelt een LHBT nieuwkomer aan een vrijwilliger die meestal zelf tot de LHBT groep behoort. Na een intakegesprek met de nieuwkomer gaat Cocktail op zoek naar een vrijwilliger die bij hem/haar past, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de taal en wensen van de nieuwkomer. Ook vrijwilligers worden tijdens een introductieavond op het maatjescontact voorbereid. Cocktail houdt zoveel mogelijk rekening met persoonlijke voorkeur, bijvoorbeeld gesproken taal, culturele achtergrond, leeftijd en leefstijl. Als het klikt, maakt het duo afspraken over welke activiteiten ze gaan ondernemen, wanneer en hoe vaak.

Wil je iets positiefs bijdragen aan de situatie van een LHBT nieuwkomer? Of ben je vluchteling of asielzoeker en heb je behoefte aan een maatje? Mail dan naar cocktailmaatjes@cocmiddennederland.nl.

> De bovenstaande activiteiten zijn toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking.

Activiteiten

    • Daarnaast organiseert Cocktail groepsactiviteiten, bijvoorbeeld samen koken/eten, een film bekijken, thema-avonden of een weekend weg. Door het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten wil Cocktail een sociaal netwerk bieden om het onderling contact binnen de doelgroep en de integratie in de Nederlandse LHBT gemeenschap te bevorderen.

> De bovenstaande activiteiten zijn toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking.

Wat doet Cocktail niet?

    Het project Cocktail heeft geen relatiebemiddeling tot doelstelling. Ook vragen op juridisch, financieel en psychosociaal vlak vallen buiten het project Cocktail. Zo nodig wordt iemand doorverwezen naar professionele instanties.

Contact

    • Wil je vrijwilliger worden bij Cocktail? Neem dan contact met ons op. Ook als je meer wilt weten, ideeën, suggesties of feedback hebt: we horen het graag. Stuur een

mail

    •  naar cocktail@cocmiddennederland.nl.

Ben je vluchteling of asielzoeker en heb je behoefte aan een maatje? Mail dan ook naar cocktail@cocmiddennederland.nl.