2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Jaarlijks meer dan duizend COC-voorlichtingslessen op school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2014: Maatjesproject Cocktail krijgt landelijke navolging
Meer dan 90 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2014: afschaffing weigerambtenaar
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten

Durf te leven!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) op 8 september 2020

16 augustus 2020 -

Beste leden van COC Midden-Nederland,

2020 is voor iedereen een bijzonder jaar. Wij hopen dat jullie deze bizarre tijden allemaal in goede gezondheid zijn doorgekomen. Veel publieke evenementen kunnen dit jaar helaas geen doorgang vinden, maar toch heeft COC Midden-Nederland niet stilgezeten. Dit jaar zijn wij als vereniging vooral online zichtbaar geweest, maar ook intern vinden er momenteel grote veranderingen plaats. En daar horen wij graag jullie mening over. 

Uniek dit jaar: de ALV ook online te volgen!

Daarom nodigen wij je hierbij uit voor onze algemene ledenvergadering (ALV) op dinsdag 8 september. De ALV vindt dit jaar plaats op dinsdag 8 september in de Grote Zaal van  De Kargadoor, Oudegracht 36 in Utrecht. De vergadering begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en zal rond 22.00 uur met een borrel worden afgesloten. 

Dit jaar kunnen wij conform de RIVM-richtlijnen maximaal 30 leden toelaten tot de ALV. Mocht je fysiek aanwezig willen zijn, meld je dan snel aan door een e-mail te sturen naar onze secretaris via info@cocmiddennederland.nl. Vol is écht vol. 

Maar wij begrijpen dat je ondanks deze beperkingen tóch je stem wil laten horen tijdens de ALV. Daarom hebben wij een oplossing bedacht, waardoor al onze leden de gehele ALV online kunnen volgen en zelfs hun stem uit kunnen brengen. Ook hiervoor kun je je aanmelden via info@cocmiddennederland.nl.

De agenda van de ALV

Op de agenda staat onder andere de behandeling van de verantwoording en het jaarverslag van het jaar 2019. Daarnaast informeren we u graag over actuele ontwikkelingen binnen onze vereniging. Tijdens de algemene ledenvergadering op 8 september vinden er ook belangrijke bestuursverkiezingen en -wisselingen plaats. Zo zal Laura van Nieuwenhuijze zich onder andere herkiesbaar stellen, niet als algemeen bestuurslid maar in de functie van voorzitter. Erik Persoon stelt zich verkiesbaar als secretaris en Maryse Leloup als algemeen bestuurslid.

De definitieve agenda en bijbehorende stukken, waaronder de kandidaat- en herkiesbaarstelling van bestuursleden, zullen twee weken voor de ALV beschikbaar zijn. Deze documenten zijn te downloaden via cocmiddennederland.nl/documenten of op te vragen via info@cocmiddennederland.nl.

Aanmelden of vragen? 
Je kunt je aanmelden voor de ALV door een e-mail te sturen naar info@cocmiddennederland.nl. Geef daar bij aan of je de ALV graag fysiek zou willen bijwonen of online wil volgen. 

Wij hopen op een grote on- en offline opkomst tijdens deze belangrijke ALV. Hopelijk zien of spreken wij je daarom op dinsdagavond 8 september in De Kargadoor in Utrecht óf volg je de ALV online! 

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Laura van Nieuwenhuijze 

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags:
, , , , , , , , , ,