2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2014: afschaffing weigerambtenaar
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Meer dan 90 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2014: Maatjesproject Cocktail krijgt landelijke navolging
Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Jaarlijks meer dan duizend COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie

Durf te leven!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Homo en handicap

Homo en Handicap: voor mensen met een lichamelijke handicap

De werkgroep Homoseksualiteit en Lichamelijke Handicap is er voor homo’s met een lichamelijke handicap. We vormen een gezellige groep die momenteel alleen uit mannen bestaat. Vrouwen zijn uiteraard wel welkom!

Iedereen in de groep heeft een lichamelijke of zintuiglijke handicap. Dat we ook nog homo of bi zijn, plaatst ons soms wat apart. “Meedoen en integreren” zijn mooie woorden, maar in je eentje kan dat best lastig zijn. Zeker als je van hulp afhankelijk bent, er anders uitziet, anders praat, minder uithoudingsvermogen hebt, blind bent of op vier wielen rondrijdt. Binnen onze groep hebben we een luisterend oor voor elkaar en begrip voor de lastige dingen die het hebben van een handicap soms met zich meebrengt. Verder zijn we vooral een heel gezellige groep. Onze activiteiten bestaan op dit moment uit huiskamerbijeenkomsten en etentjes. Tijdens die bijeenkomsten wisselen we in een ongedwongen sfeer ervaringen uit.

Lees hier een interview met bestuurslid Jakko Geluk.

Toegankelijkheid
De werkgroep probeert de toegankelijkheid van de homoscene positief te beïnvloeden. Zowel fysiek als mentaal. Toegankelijkheid is meer dan alleen informatie die beschikbaar is voor blinden, rekening houden met doven en zorgen dat je met een rolstoel het toilet kunt gebruiken. Je moet je ook geaccepteerd voelen als mens met je handicap. Daarom willen we laten zien dat ook homo’s met een handicap een positieve bijdrage kunnen leveren.

De werkgroep is te bereiken via de mail