1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Meer dan 90 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2014: Maatjesproject Cocktail krijgt landelijke navolging
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Jaarlijks meer dan duizend COC-voorlichtingslessen op school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen

Durf te leven!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Wijk bij Duurstede kiest voor ‘Kaderstellende beleidsnotitie LHBTI+’

12 mei 2018 -

Tijdens de eerste reguliere raadsvergadering eind april van de nieuwe gemeenteraad van Wijk bij Duurstede werd ingestemd met een motie van D66 voor een ‘Kaderstellende beleidsnotitie LHBTI+’. De motie vloeit voort uit onze actie in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. D66, VVD, GroenLinks en WijkNU tekenden het Regenboog stembusakkoord. 

Op vrijdag 16 maart jl. was COC Midden-Nederland in Wijk bij Duurstede om met vertegenwoordigers van vier politieke partijen het Regenboog stembusakkoord te tekenen. Dit heeft al snel tot een zeer positief resultaat geleidt. Op 24 april jl. was de eerste raadsvergadering met de nieuwe raad. De ondertekenaars van het akkoord voegden daar direct de daad bij het woord. De motie voor het opstellen van een ‘Kaderstellende beleidsnotitie LHBTI+’ werd met 14 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. De lokale afdeling van CDA en PCG stemden tegen. In de motie wordt het college van B&W verzocht om op basis van het Regenboog stembusakkoord de gemeenteraad een kaderstellende beleidsnotitie voor te leggen met beleidsmaatregelen die gericht zijn op uitvoering van het akkoord in de gemeente Wijk bij Duurstede.

Steunfractielid van de lokale D66-afdeling Max van der Meer bereidde de motie voor en is blij met het resultaat: ”Sommige mensen denken dat zulke problemen in een kleine gemeente niet spelen, maar ik heb in de regio voorbeelden gezien die het tegendeel bewezen. Juist door deze groep te erkennen en zichtbaar te maken kunnen we de problemen leren herkennen. Het is een taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat iedereen in de gemeente zich thuis en veilig voelt. De gemeente kan nu de eerste stap zetten om de kennis te vergroten en aan het welzijn van deze groep in Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek bij te dragen.”

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags:
, , , , , , ,