2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2014: Maatjesproject Cocktail krijgt landelijke navolging
2014: afschaffing weigerambtenaar
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Meer dan 90 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan duizend COC-voorlichtingslessen op school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

Durf te leven!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Unanieme steun voor actieprogramma LHBT+ in Soest

30 november 2017 -

De gemeenteraad van Soest heeft vanavond in de raadsvergadering unaniem gekozen voor het opstellen van een actieprogramma LHBT+. Het voorstel kreeg ook mondeling brede ondersteuning van alle partijen. COC Midden-Nederland was in de raadszaal aanwezig.

Unaniem stemde de raad van Soest vanavond in met het voorstel om een actieprogramma LHBT+ (lesbisch, homo-, biseksueel en transgender) op te stellen binnen de Strategische Agenda Sociaal Domein. Het college van B&W heeft tot uiterlijk het tweede kwartaal van 2018 de tijd om het actieprogramma op te stellen. De diverse fracties lieten weten het belangrijk te vinden dat het een breed gedragen voorstel is waarmee het college aan de slag kan. Ook spraken meerdere partijen de behoefte uit om het actieprogramma op termijn te verbreden naar een gemeentelijke antidiscriminatie agenda.

“Het is een bijzondere avond in Soest. Unanieme steun voor dit voorstel is natuurlijk geweldig. Heel fijn om te merken dat alle partijen het belang zien van de behoefte aan extra aandacht voor LHBT-inwoners. Soest is met deze unanieme steun voor een gemeentelijk actieprogramma LHBT+ een voorbeeld voor vele andere gemeenten. Uiteraard blijven we de ontwikkelingen in Soest op de voet volgen”, aldus Simon Timmerman, voorzitter COC Midden-Nederland.

Aanleiding
Na de open brief van COC Midden-Nederland (mei 2016) stond het thema LHBT voor het eerst op de politieke agenda in Soest. Het hijsen van de regenboogvlag op Coming-Out Dag (jaarlijks op 11 oktober), een voorstel van DSN-raadslid Yolande Gastelaars, kon niet rekenen op een meerderheid. Wel werd een voorstel voor een verkenning naar de noodzaak van een gemeentelijk LHBT-beleid bijna unaniem aangenomen. Twee goed bezochte bijeenkomsten en een masterclass LHBT-beleid gaven voldoende basis voor het voorstel om een actieprogramma LHBT+ op te stellen binnen de Strategische Agenda Sociaal Domein. Het voorstel werd ingediend door de fracties van Burgerbelangen, DSN, GroenLinks, D66, CDA en Soest 2002.

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags:
, , , , , , , , , , , ,