Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Jaarlijks meer dan duizend COC-voorlichtingslessen op school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2014: Maatjesproject Cocktail krijgt landelijke navolging
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Meer dan 90 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen

Durf te leven!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

OPEN BRIEF: Na Regenboogvlag meer actie!

17 mei 2017 -

Vandaag heeft het bestuur van COC Midden-Nederland een open brief verzonden aan alle gemeenteraadsleden en college’s van B&W van de 36 gemeenten in haar werkgebied. In deze brief rekent het COC wederom op veel Regenboogvlaggen op Coming-Out dag (11 oktober), maar vraagt ook om meer actie. Het is een oproep aan de politieke partijen om het thema LHBTI op te nemen in de verkiezingsprogramma’s in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Ook komt het COC met een eigen Regenboogstemwijzer.

Vorig jaar werd op 17 mei (IDAHOT) ook een brief verzonden. Toen met de oproep om op 11 oktober de Regenboogvlag te hijsen in de gemeenten van Midden-Nederland. Dat resulteerde in ontzettend veel reacties, discussies in vele gemeenteraden en uiteindelijk een recordaantal van 26 gemeenten die de regenboogvlag hebben gehesen. In veel gemeenten was dit in 2016 voor het eerst. Dit jaar hoopt het COC op een volgende stap.

“Vorig jaar was natuurlijk super, maar we willen dit jaar echt doorpakken. We hopen dat al die politieke partijen die instemden met het hijsen van de Regenboogvlag er nu ook voor kiezen om LHBTI onderdeel te maken van hun verkiezingsprogramma’s voor het komende Gemeenteraadsverkiezingen. Enkel een vlag hijsen is niet genoeg”, aldus Simon Timmerman (vicevoorzitter COC Midden-Nederland).

Regenboogstemwijzer
COC Midden-Nederland komt in het najaar met een Regenboogstemwijzer. Hierin kunnen alle politieke partijen die, in gemeenten van het werkgebied Midden-Nederland, meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 hun standpunten en plannen voor LHBTI-inwoners aanleveren. Ook kunnen partijen doorgeven welke LHBTI-kandidaten op hun kieslijst staan.

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags:
, , , , , , ,