Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2014: afschaffing weigerambtenaar
2014: Maatjesproject Cocktail krijgt landelijke navolging
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Jaarlijks meer dan duizend COC-voorlichtingslessen op school
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
Meer dan 90 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school

Durf te leven!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Nieuw bestuur COC Midden-Nederland

2 december 2015 -

Op dinsdagavond 1 december hebben de leden van COC Midden-Nederland, de belangenorganisatie voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT), een nieuw bestuur gekozen. Ook werd het jaarplan voor 2016 gepresenteerd met diverse speerpunten.

In het Louis Hartlooper Complex werd het nieuwe bestuur met veel enthousiasme ontvangen. In het nieuwe bestuur werd Evert van der Veen gekozen als voorzitter en Simon Timmerman als vice-voorzitter. Daarnaast werd Dorothe Okkerse gekozen als algemeen bestuurslid en werd Jakko Geluk herkozen als penningmeester. Met Serieke Kloet als secretaris is zo het nieuwe bestuur gevormd.

Jaarplan 2016
Het nieuwe bestuur presenteerde het jaarplan voor 2016 met een aantal speerpunten gebaseerd op de Regenboogagenda van de gemeente Utrecht. Belangrijke aandachtspunten hieruit zijn veiligheid en het vergroten van de aangiftebereidheid, voorlichting en Gay Straight Alliances (GSA’s), jongeren (bi-cultureel, met autisme of beperking), LHBT asielzoekers, senioren en de voorpostfunctie van de buurtteams. Daarnaast wil het nieuwe bestuur aan de slag met zichtbaarheid, fondsenwerving en de binding met het hele werkgebied van Midden-Nederland en de vereniging.

Afscheid
Deze avond namen ook een aantal bestuursleden afscheid. Erick Valk (voorzitter), Ivan Henczyk en Robert Paul Balder werden uitgebreid bedankt voor jarenlange inzet voor de vereniging.

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , ,