30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2014: Maatjesproject Cocktail krijgt landelijke navolging
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2014: afschaffing weigerambtenaar
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Meer dan 90 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Jaarlijks meer dan duizend COC-voorlichtingslessen op school

Durf te leven!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Let op: ALV COC Midden-Nederland van 16 juni afgelast!

30 mei 2020 -

Onze eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV) stond gepland op 16 juni 2020. Tijdens deze ALV zou u de mogelijkheid krijgen om vragen aan ons te stellen over ons jaarverslag en onze jaarrekening én zou u deze mogen goedkeuren.

Helaas kan deze geen doorgang vinden in verband met de gevolgen van het coronavirus. Wij willen geen enkel risico nemen om uw gezondheid of onze gezondheid hiermee in gevaar te brengen.

Wij zijn ons er echter wel van bewust dat de Algemene Ledenvergadering volgens de statuten eigenlijk plaats zou moeten vinden vóór 30 juni 2020.

De statuten en de wet hielden echter geen rekening met de huidige omstandigheden, zoals wij die vandaag de dag ondervinden. Wij hebben dan ook bij zeer hoge uitzondering besloten om de Algemene Ledenvergadering naar een ander geschikt moment te verplaatsen later dit jaar, zodat u alsnog ons jaarverslag en de jaarrekening kuntgoedkeuren.

Hoe nu verder?

Wij zullen twee weken voorafgaand aan 30 juni 2020(dat betekent: uiterlijk 16 juni 2020) de concepten van ons jaarverslag en onze jaarrekening aan u presenteren op onze website. U kunt uiteraard vragen stellen naar aanleiding van de online gepubliceerde stukken. U kunt deze vragen online insturen via bestuur@cocmiddennederland.nl.

Indien u niet beschikt over een e-mailadres of internet, kunt u de concepten van het jaarverslag en de jaarrekening bij ons opvragen. Ook kunt u uw uw vragen daarover schriftelijk insturen naar het volgende adres:

COC Midden-Nederland
Postbus 1173500 AC in Utrecht


Wij zullen u dan later voorzien van een inhoudelijke reactie.

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering in juni 2020 hadden wij u ook graag voor willen stellen aan kandidaat algemeen bestuurslid Erik Persoon (portefeuille zorg & welzijn / communicatie). Ook had Laura van Nieuwenhuijze graag uw steun en vertrouwen gehad om zich kandidaat te stellen voor een tweede bestuurstermijn.

Wij hopen dat wij u spoedig kunnen berichten over een nieuwe datum van onze Algemene Ledenvergadering, waarbij wij u graag verwelkomen en wij onze Algemene Ledenvergadering zullen afsluiten met een borrel.

Hou vol, blijf lief tegen elkaar én samen staan wij sterk!

Met vriendelijke groeten,

Laura van Nieuwenhuijze
Waarnemend voorzitter COC Midden-Nederland

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags:
, , , , ,