1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Meer dan 90 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Jaarlijks meer dan duizend COC-voorlichtingslessen op school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2014: Maatjesproject Cocktail krijgt landelijke navolging
Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

Durf te leven!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC vraagt politici Vijfheerenlanden Regenboog Stembusakkoord te tekenen

1 oktober 2018 -

COC Midden-Nederland heeft de aankomende politici van gemeente Vijfheerenlanden gevraagd of zij hun handtekening willen zetten onder hun Regenboog Stembusakkoord. Het COC vraagt hiermee in aanloop naar de verkiezingen voor de nieuwe gemeente aandacht voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI). 

In de weken voor de reguliere gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart werd in maar liefst 26 gemeenten het Regenboog Stembusakkoord van COC Midden-Nederland getekend. Met het ondertekenen van het akkoord beloven de politieke partijen zich in te zetten voor LHBTI’s in hun gemeente. Deze week heeft het COC ook alle politieke partijen die op 21 november a.s. gaan deelnemen aan de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden uitgenodigd dit akkoord te ondertekenen.

“We hopen dat er ook in deze nieuwe gemeente aandacht zal zijn voor LHBTI-inwoners. Al is er in ons land veel bereikt voor LHBTI’s, op lokaal gebied is actie nog hard nodig. LHBTI’s krijgen bijvoorbeeld nog altijd te maken met geweld en discriminatie, en “homo” is op school het meest gebruikte scheldwoord. Ik hoop dat de nieuwe gemeenteraad samen met ons aan de slag wil om hier verandering in te brengen. We hopen op veel handtekeningen onder het akkoord”, aldus Simon Timmerman, voorzitter COC Midden-Nederland. Daarnaast hoopt het COC dat ook de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden de Regenboogvlag blijft hijsen op de jaarlijkse Coming Out Dag op 11 oktober. Vianen doet dit al wel sinds 2016.

De komende periode krijgen de politieke partijen de tijd om na te denken of zij het akkoord willen tekenen. Vervolgens komt een vertegenwoordiging van COC Midden-Nederland kort voor de verkiezingsdatum naar Vijfheerenlanden om het akkoord te ondertekenen.

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , ,