Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Meer dan 90 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan duizend COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2014: Maatjesproject Cocktail krijgt landelijke navolging
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen

Durf te leven!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC vraagt Amersfoort en Utrecht om onderzoek naar ‘homolijsten’

6 december 2017 -

COC Midden-Nederland heeft vandaag de colleges van B&W van de gemeenten Amersfoort en Utrecht per brief verzocht om onderzoek te doen naar het mogelijk bestaan van zogenaamde ‘homolijsten’. Het verzoek komt na berichtgeving over de Gemeente Amsterdam. In de jaren vijftig van de vorige eeuw werden daar sollicitanten afgewezen omdat zij homoseksueel waren en hiervan werden lijsten bijgehouden.

De colleges van B&W van Amersfoort en Utrecht wordt door het COC verzocht tot het instellen van een grondig onderzoek naar het bestaan van eventuele lijsten, of er nog gedupeerden in leven zijn en of zij mogelijk een vorm van genoegdoening willen. “Natuurlijk zijn dergelijke lijsten nu niet meer aan de orde. Maar als dergelijke lijsten ook in Amersfoort en Utrecht worden aangetroffen, hebben de gedupeerden recht op excuses en eventueel een genoegdoening. Kortom, een grondig onderzoek is van groot belang en ik reken erop dat de gemeenten hiermee aan de slag gaan”, aldus Simon Timmerman, voorzitter COC Midden-Nederland.

Inmiddels heeft de Utrechtse D66-fractie laten weten schriftelijke vragen te zullen indienen over deze kwestie.

Amsterdam hield in jaren vijftig ‘homolijsten’ bij 
De gemeente Amsterdam wees in de jaren vijftig van de vorige eeuw sollicitanten af omdat zij homoseksueel waren. Van deze mannen zijn lijsten bijgehouden die onlangs bij onderzoek in het Stadsarchief werden gevonden. De documentatie beslaat enkele meters. De dossiers lagen in een afgesloten ruimte; zij zijn verzegeld omdat veel van de mannen nog in leven zijn. Het gaat om verslagen van de Beoordelingscommissie Zedelijk Gedrag Gemeentepersoneel. Deze commissie deed onderzoek naar mensen die solliciteerden bij de gemeente Amsterdam. Als sollicitanten homoseksueel waren, kwamen zij op een zwarte lijst te staan en mochten nooit worden aangenomen als ambtenaar. De lijsten die in het Stadsarchief zijn gevonden, bevatten namen en achtergronden van ruim 1.500 mensen.

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags:
, , , , , , , ,