Help mee in onze strijd!


Wij kunnen je hulp hard gebruiken in onze strijd voor de LHBTIQ+ gemeenschap! Nog steeds vechten we elke dag met hart en ziel tegen discriminatie en voor meer gelijkheid en inclusiviteit. Wil jij je steentje bijdragen? Enorm veel dank!

Hieronder lees je wat lidmaatschap precies inhoudt, waar het geld naartoe gaat en wat de voordelen zijn van COC-lidmaatschap. Je kunt via onderstaande button ook direct lid worden:Over het COC: een democratische vereniging
COC Nederland is een federatie van 20 COC-verenigingen. U bent lid van het COC in uw eigen regio. Het regionale COC is een zelfstandige rechtspersoon: een vereniging waar leden op de algemene ledenvergadering het bestuur kiezen en invloed kunnen uitoefenen op het beleid van hun vereniging. Het hoogste orgaan van de federatie is de Algemene Vergadering. Afgevaardigden van de regionale COC’s nemen hier besluiten over de koers van de federatie en kiezen het bestuur van de federatie. Het COC is één van de weinige LHBT-organisaties met een democratische verenigingsstructuur. Door de nauwe samenwerking binnen de federatie worden krachten gebundeld en kan het COC regionaal, nationaal en internationaal invloed uitoefenen. De COC-leden zorgen voor de verankering van het COC binnen de LHBTI-gemeenschap. Uw lidmaatschap is dus zeer belangrijk!

Uw COC-lidmaatschap
Het lidmaatschapsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar. Een lidmaatschap kan elk moment ingaan en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
Als bewijs van lidmaatschap ontvangen alle leden een COC-ledenpas. Deze wordt jaarlijks toegezonden in januari of zo snel mogelijk na de eerste aanmelding.

Contact met de ledenadministratie
De ledenadministratie van alle regionale COC’s wordt centraal gedaan door COC Nederland*. De meeste vragen met betrekking tot uw lidmaatschap kunt u op deze pagina vinden. En anders neemt u contact op met de ledenadministratie via: [email protected] of belt u met 020-6234596.
Adreswijzigingen kunt u direct doorgeven via [email protected]
.
Gelieve bij alle contact met de ledenadministratie uw lidmaatschapsnummer bij de hand te houden.

Contributietarief
Als lid betaalt u contributie en maakt u het werk van het COC mogelijk. De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks bepaald door de Algemene Vergadering van COC Nederland. Ondanks de inflatie en het gestegen BTW-tarief is besloten de contributie niet te verhogen. Voor 2019 gelden de volgende jaartarieven:

 • Normaal tarief – € 45,-
 • Gereduceerd tarief – € 26,50
  Dit tarief is voor leden met een inkomen op bijstandsniveau. Het COC vindt het belangrijk dat iedereen uit de gemeenschap lid kan worden.  Om hiervoor in aanmerking te komen moet een verzoek worden ingediend bij de ledenadministratie. Leden kunnen zelf het lagere bedrag overmaken.
 • Jongerentarief – € 26,50
  Dit tarief is voor jongeren in de leeftijd tot en met 25 jaar.

De hierboven genoemde bedragen zijn jaarbedragen. Gedurende het jaar neemt het bedrag naar rato af.

Expreszo
De Algemene Ledenvergadering van Expreszo heeft op 23 juni 2017 ingestemd met de opheffing van de vereniging. De activiteiten, zoals de redactie van de website, worden voortgezet vanuit COC Nederland. Het COC-jongerentarief blijft wel bestaan.

Verdeling contributie binnen het COC
Het COC zet zich in voor de brede LHBTI-gemeenschap. Met uw bijdrage maakt u het werk van het COC mogelijk – zowel op regionaal, landelijk als internationaal niveau. De door COC Nederland geïnde contributie wordt volgens een door de Algemene Vergadering van COC Nederland vastgestelde sleutel verdeeld. Van het gewone en gereduceerde tarief ontvangt COC Nederland 40% en de regionale COC-vereniging 60%.
In het publieksjaarverslag legt COC Nederland jaarlijks verantwoording af aan haar achterban over haar werkzaamheden. COC-leden krijgen deze thuisgestuurd.

Betaling van uw contributie
Betaling van de contributie is jaarlijks en kan op de volgende manieren:

 • Automatische incasso
  Wij vragen onze leden om zo veel mogelijk te betalen via automatische incasso. Dit bespaart administratieve kosten en dat geld kan weer ingezet worden voor onze doelstellingen.
 • Acceptgiro
  Betaling via acceptgiro is ook mogelijk. De contributie moet binnen 4 weken na ontvangst van de acceptgiro worden voldaan.
 • Internetbankieren
  Dringend verzoek om bij betaling via internetbankieren of telebanking altijd het lidmaatschapsnummer te vermelden.

Betaling via automatische incasso
Betaling via automatische incasso is voor u handig en bespaart COC Nederland geld omdat de verwerking sneller en makkelijker gaat. Daarom vragen wij onze leden COC Nederland te machtigen om het lidmaatschapsgeld te innen via automatische incasso.
Heeft u een acceptgiro van ons ontvangen en wilt u COC Nederland machtigen, dan kunt u aangeven of u de contributie voor dit jaar zelf overmaakt en de incasso per het nieuwe jaar laat ingaan, of dat u wilt dat het bedrag voor dit jaar al automatisch geïncasseerd kan worden. Indien u van betaalmogelijkheden wilt wijzigen, stuurt u dan een e-mail naar: [email protected]
Bent u het achteraf niet eens met de afschrijving, dan kunt u binnen een maand na de boekingsdatum het bedrag probleemloos terugvorderen bij uw bank.

Beëindigen van het lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door overlijden of opzegging. Uiteraard houden we u graag nog heel lang als lid. Mocht u om inhoudelijke of financiële redenen uw lidmaatschap willen beëindigen, neemt u dan eerst contact met ons op. Wij horen graag van u hoe u denkt dat wij ons werk beter kunnen doen. Verder is het altijd mogelijk om te verzoeken om in aanmerking te komen voor het gereduceerde tarief.

U kunt uitsluitend schriftelijk verzoeken om beëindiging van uw lidmaatschap.

Ons postadres is:
COC Nederland – ledenadministratie
Postbus 3836
1001 AP Amsterdam

Er vindt geen restitutie plaats van contributie over het resterende deel van het jaar. Opzeggingen voor het opvolgende jaar moeten vóór 1 december van het lopende jaar bij de ledenadministratie binnen zijn.

Samenwoners
Het lidmaatschap van het COC is individueel. COC kent geen partner- of gezinslidmaatschap: alle leden zijn gelijk. Wel is het mogelijk om toezending van post van één van de samenwonende partners of gezinsleden stop te zetten om kosten en milieubelasting te besparen.
In verband met de automatische verwerking van betalingen is het dringend verzoek om contributiebetalingen per lid te doen en niet te combineren. Dit voorkomt dat betalingen onterecht open blijven staan.

Extra donaties
U kunt via uw contributie een extra donatie doen. Deze komt volgens de onder het kopje contributie-inkomsten genoemde verdeelsleutel ten goede aan COC Nederland en uw eigen lidvereniging. Maakt u € 100,00 in plaats van € 45,00 over, dan geeft u dus respectievelijk €40 en €60  aan COC Nederland en aan uw regionale COC-vereniging.

COC Nederland en haar dochterstichtingen zijn door de belastindienst aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen.

COC Nederland en de 20 regionale COC-verenigingen  zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen. Zij hebben daarom de zg. ANBI-status, Dit betekent dat uw contributie en donaties aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. U kunt ook aantrekkelijk een gift doen via een notariële akte van schenking.

*) De ledenadministratie wordt nu voor ons uitgevoerd door SP Abonneeservice in Alpen aan de Rijn. In het derde kwartaal van 2021 zal de ledenadministratie zelf door COC Nederland overgenomen worden. Gedurende deze tijd zal er schaduw worden gedraaid. Dit kan betekenen dat verwerking van mutaties langer zullen duren dan u gewend bent.


Wil jij ons helpen in onze strijd?


We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings