Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2014: Maatjesproject Cocktail krijgt landelijke navolging
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Meer dan 90 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Jaarlijks meer dan duizend COC-voorlichtingslessen op school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger

Durf te leven!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Over ons

In actie voor LHBTIQ+’ers

Het COC komt al sinds 1946 op voor de belangen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders, interseksuelen, queers en anderen (LHBTIQ+’ers). Wij zetten ons in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTIQ+’ers in Nederland en in het buitenland. COC beschikt als één van de weinige LHBTIQ+-organisaties ter wereld over een speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties.

Sinds 18 januari 1950 is het COC ook in de regio Utrecht actief. Eerst onder de naam COC Utrecht en later onder de naam COC Midden-Nederland. Ons werkgebied omvat alle gemeenten in de provincie Utrecht, drie gemeenten in Gelderland en negen gemeenten in Noord-Holland. COC Midden-Nederland is lid van de federatie van COC’s.

Actief op tal van gebieden
COC Midden-Nederland is actief op tal van gebieden, met accenten op voorlichting op scholen in het basis en voortgezet onderwijs, veiligheid, (politieke) belangenbehartiging en activiteiten voor kwetsbare doelgroepen waaronder jongeren, 50-plussers, vluchtelingen, vrouwen en LHBT’s met een fysieke of verstandelijke beperking.

“Durf te leven”
In 2012 overleed ons erelid Jacques Drabbe. Mede dankzij de strijd die Jacques Drabbe ruim 60 jaar heeft gevoerd voor de acceptatie van de LHBT’s heeft de stad Utrecht een roze gemeenschap gekregen waar we met ons allen dankbaar voor mogen zijn. Zijn schuilnaam “Durf te leven”, uit de beginperiode van het COC, is daarom met recht nu ook ons motto.

Korte geschiedenis

   • Op 18 januari 1950 werd, enkele jaren na de oprichting van de landelijke vereniging COC, de afdeling COC Utrecht in het leven geroepen. De eerste bijeenkomst vond plaats in een zaal van het N.V. Huis te Utrecht, in aanwezigheid van Niek Engelschman (beter bekend als Bob Angelo), toenmalig voorzitter van het landelijk COC. De eerste Utrechtse voorzitter was Joop Damen Sterck. Medebestuursleden waren Sonja Witstein, Chris de Rijk en Bram Verhaar. Bij deze openingsbijeenkomst waren maar liefst 70 personen aanwezig!

Het COC is ontstaan in een tijd dat homoseksualiteit in Nederland nog een zeer groot taboe was, en alle activiteiten moesten ook in het grootste geheim plaatsvinden. Vandaar dat ook een neutrale naam voor de vereniging werd gekozen: Cultureel Ontspannings Centrum ofwel COC. In de werfkelder van Ina Boudier-Bakker aan de Oudegracht 333 te Utrecht werd wekelijks samengekomen; heel sober ingericht, maar men was al blij dat men elkaar ergens binnen kon treffen. De meeste leden hadden schuilnamen en verkregen toegang middels een ledenkaart: deze kaart vermeldde geen naam, maar bijvoorbeeld D-13, leeftijd, kleur haar, lengte en m/v.

Het dansen van twee mannen met elkaar (vrouwen bleek geen probleem) was ten strengste verboden, maar het gebeurde wel in besloten kring. Groot was de vreugde bij Justitie toen men dit eens ontdekte en een proces-verbaal kon worden opgemaakt, waarbij de officier van Justitie zijn uiterste best deed om zoveel mogelijk namen te verkrijgen. Zijn “feestje” werd echter een sof toen de advocaat van het COC erbij werd betrokken en de zaak werd geseponeerd. Deze affaire betekende echter wel het einde van het kelderonderkomen, een gedemotiveerd bestuur van de vereniging en leden die liever wegbleven. Het bestuur wisselde en een lange periode van zeer wisselende onderkomens volgde; weinig geld, een troosteloos gesleep met de koffieketel, kopjes en glazen, de platenspeler, wat allemaal met de fiets heen en weer werd gesjouwd.
Wanneer er geen plek gevonden werd moest men uitwijken naar een huiskamerbijeenkomst, wat strikt privé was en buiten de bemoeienis van de zedenpolitie viel. Elkaar treffen, muziek maken, sjoelen, een spreker over een relevant onderwerp, wat dansen, maar beslist géén toestanden. In 1966 werd een vaste ruimte verkregen in de werfkelder aan de Nieuwegracht op nummer 28. Deze kelder werd ingericht als sociëteitsruimte en eindelijk kreeg men de wind mee met een café-ontheffing en een dansverlof (met dank aan adj. de Boer van de Utrechtse zedenpolitie). Het zorgde voor een grote bloei met zo’n 100 à 140 mensen op hoogtijdagen! Vanwege de aankoop van een eigen pand door de (aan het landelijk COC verbonden) Albrechtstichting konden de activiteiten in 1978 worden verlegd naar de Oudegracht 221 in Utrecht. Boven de grond nog wel! Weg achterruimtengedoe en donkere werfkelders, wat tot dan toe ons lot was.

Subsidies bestonden niet; betaalde krachten evenmin. Vrijwilligers zorgden ervoor dat het COC Utrecht kon blijven bestaan, wat gelukkig goed lukte: dankzij hen is er veel vooruitgang geboekt en is COC Midden-Nederland kunnen uitgroeien tot wat het nu is.

Met dank aan Dhr. Drabbe, erelid van het COC.

Waarom het COC?

    • Veel LHBT’s hebben in Nederland een goed leven. Ons land stelde als eerste ter wereld het huwelijk open voor paren van gelijk geslacht. Toch laat de acceptatie van LHBT’s ook in ons land nog te wensen over.

Enkele feiten:

    1. De middelbare school is geen veilige plek voor jonge homo- en biseksuelen (Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 2010)
    2. Zelfmoordcijfers liggen onder Nederlandse homojongeren tot vijf keer hoger dan onder heterojongeren (SCP 2010)
    3. Zeven van de tien LHBT’s in Nederland krijgen te maken met discriminerend geweld (verbaal en fysiek) (Movisie i.o.v. ministerie van Justitie, 2009)
    4. Homoseksualiteit ligt bij Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Chinese Nederlanders vaak nog zeer problematisch (SCP 2010)
    5. Transgenders moeten zich volgens de Nederlandse wet eerst onherstelbaar onvruchtbaar laten maken voordat ze hun officiële geslachtsregistratie mogen laten wijzigen
    6. Openlijk homoseksuele leerlingen en docenten mogen volgens de Nederlandse wet door scholen in het bijzonder onderwijs geweerd worden
    7. Ambtenaren van de burgerlijke stand mogen weigeren om een lesbisch- of homoseksueel paar te trouwen
    8. In ouderenzorginstellingen vinden pesterijen plaats en gaan LHBT’s soms zelfs terug de kast in (Schuyf 2011)
    9. Homoseksualiteit of homoseksuele handelingen zijn strafbaar in 78 landen, in 7 landen staat er zelfs de doodstraf op  (ILGA 2012)

Wat bereikt het COC?

   • Het COC boekt mooie resultaten. Een paar voorbeelden:
    1. Het aandeel van de Nederlandse bevolking dat negatief staat tegenover homoseksuelen liep terug van 36% in 1968 naar 4% in 2008
    2. Nederland kent sinds 1994 een Algemene wet gelijke behandeling die discriminatie op grond van homoseksuele gerichtheid verbiedt
    3. Afschaffing discriminerend strafwetsartikel 248-bis, dat aan homoseksueel contact een hogere minimumleeftijd verbond dan aan heteroseksueel contact (1971)
    4. Voorlichting over homoseksualiteit en transgenders wordt verplicht op elke school in Nederland
    5. De Rijksoverheid voert een actief LHBT-emancipatiebeleid
    6. Lesbische- en homoparen mogen sinds 2009 een buitenlands kind adopteren
    7. De strafeis bij discriminerend geweld werd in 2011 met 100 procent verhoogd
    8. Er worden geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
    9. COC ondersteunt LHBT-organisaties in Centraal- en Oost Europa, Centraal Azië, Afrika en Zuid-Amerika
    10. COC-vrijwilligers geven jaarlijks meer dan duizend voorlichtingslessen op school
    11. Het COC heeft sinds 2008 een speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties
    12. COC droeg bij aan de eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen uit 2011
    13. De vrijwilligers van het COC wonnen in 2011 de staatsprijs voor LHBT-emancipatie

Waar zijn we actief?

Het werkgebied van COC Midden-Nederland omvat alle gemeenten in de provincie Utrecht, drie gemeenten in Gelderland en negen gemeenten in Noord-Holland (ruwweg Het Gooi).

   • Alle gemeenten in de provincie Utrecht:
   • Amersfoort
   • Baarn
   • Bunnik
   • Bunschoten
   • De Bilt
   • De Ronde Venen
   • Eemnes
   • Houten
   • IJsselstein
   • Leusden
   • Lopik
   • Montfoort
   • Nieuwegein
   • Oudewater
   • Renswoude
   • Rhenen
   • Soest
   • Stichtse Vecht
   • Utrecht
   • Utrechtse Heuvelrug
   • Veenendaal
   • Vianen
   • Wijk bij Duurstede
   • Woerden
   • Woudenberg
   • Zeist

De gemeenten in Noord-Holland:
Blaricum
Gooise Meren
Hilversum
Huizen
Laren
Weesp
Wijdemeren

De gemeenten in Gelderland:
Culemborg
Nijkerk
Scherpenzeel

Samenwerking

Adviescommissie lesbische en homo-emancipatie gemeente Utrecht

    • COC Midden-Nederland is vertegenwoordigd in de Utrechtse Adviescommissie lesbische en homo-emancipatie. Deze commissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van burgemeester en wethouders van Utrecht over het homo-emancipatiebeleid.

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Utrecht.

Pink-Info-Meld

   • Initiatief van de Gemeente Utrecht, het Openbaar Ministerie, Art1. Midden-Nederland en het COC. Doel is beter zichtbaar te maken waar de doelgroep terecht kan voor het melden van discriminatie en/of fysiek of verbaal geweld.

Homo Utrecht Platform (HUP)

   • Dit recente initiatief (najaar 2009) komt voort uit een samenwerkingsverband van een aantal cafés, feesten en organisaties in Utrecht. Het HUP heeft regelmatig overleg en organiseert gezamenlijke acties. Het HUP wil niet eindeloos vergaderen maar duidelijk en helder formuleren wat verbeterpunten zijn op het gebied van zichtbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid, en meteen actie ondernemen.