Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) op 8 september 2020

Published by COC Midden-Nederland on

Beste leden van COC Midden-Nederland,

2020 is voor iedereen een bijzonder jaar. Wij hopen dat jullie deze bizarre tijden allemaal in goede gezondheid zijn doorgekomen. Veel publieke evenementen kunnen dit jaar helaas geen doorgang vinden, maar toch heeft COC Midden-Nederland niet stilgezeten. Dit jaar zijn wij als vereniging vooral online zichtbaar geweest, maar ook intern vinden er momenteel grote veranderingen plaats. En daar horen wij graag jullie mening over. 

Uniek dit jaar: de ALV ook online te volgen!

Daarom nodigen wij je hierbij uit voor onze algemene ledenvergadering (ALV) op dinsdag 8 september. De ALV vindt dit jaar plaats op dinsdag 8 september in de Grote Zaal van  De Kargadoor, Oudegracht 36 in Utrecht. De vergadering begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en zal rond 22.00 uur met een borrel worden afgesloten. 

Dit jaar kunnen wij conform de RIVM-richtlijnen maximaal 30 leden toelaten tot de ALV. Mocht je fysiek aanwezig willen zijn, meld je dan snel aan door een e-mail te sturen naar onze secretaris via info@cocmiddennederland.nl. Vol is écht vol. 

Maar wij begrijpen dat je ondanks deze beperkingen tóch je stem wil laten horen tijdens de ALV. Daarom hebben wij een oplossing bedacht, waardoor al onze leden de gehele ALV online kunnen volgen en zelfs hun stem uit kunnen brengen. Ook hiervoor kun je je aanmelden via info@cocmiddennederland.nl.

De agenda van de ALV

Op de agenda staat onder andere de behandeling van de verantwoording en het jaarverslag van het jaar 2019. Daarnaast informeren we u graag over actuele ontwikkelingen binnen onze vereniging. Tijdens de algemene ledenvergadering op 8 september vinden er ook belangrijke bestuursverkiezingen en -wisselingen plaats. Zo zal Laura van Nieuwenhuijze zich onder andere herkiesbaar stellen, niet als algemeen bestuurslid maar in de functie van voorzitter. Erik Persoon stelt zich verkiesbaar als secretaris en Maryse Leloup als algemeen bestuurslid.

De definitieve agenda en bijbehorende stukken, waaronder de kandidaat- en herkiesbaarstelling van bestuursleden, zullen twee weken voor de ALV beschikbaar zijn. Deze documenten zijn te downloaden via cocmiddennederland.nl/documenten of op te vragen via info@cocmiddennederland.nl.

Aanmelden of vragen? 
Je kunt je aanmelden voor de ALV door een e-mail te sturen naar info@cocmiddennederland.nl. Geef daar bij aan of je de ALV graag fysiek zou willen bijwonen of online wil volgen. 

Wij hopen op een grote on- en offline opkomst tijdens deze belangrijke ALV. Hopelijk zien of spreken wij je daarom op dinsdagavond 8 september in De Kargadoor in Utrecht óf volg je de ALV online! 

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Laura van Nieuwenhuijze