Provinciale Staten stemt voor Utrecht Regenboogprovincie!

Published by COC Midden-Nederland on

In Provinciale Staten vergadering van maandag 9 juli is de motie ‘Utrecht Regenboogprovincie’ met een meerderheid aangenomen. COC Midden-Nederland is hier heel erg blij mee en hoopt dat hiermee een extra impuls kan worden gegeven aan de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI) in de provincie Utrecht. Utrecht wordt hiermee de tiende Regenboogprovincie van ons land. 

De motie ‘Utrecht Regenboogprovincie’ werd ingediend door de Provinciale Staten fracties van GroenLinks, D66, 50 Plus, Partij v/d Dieren, SP en PvdA. Na een stevige discussie en stemming kon ook op de steun worden gerekend van de fractie van de VVD en een Statenlid van de ChristenUnie. CDA, PVV, SGP en een deel van de ChristenUnie-fractie stemden tegen de motie.

Utrecht Regenboogprovincie wil samen met gemeenten en relevante maatschappelijke organisaties een impuls geven aan het stimuleren van emancipatie en acceptatie van LHBTI’s. Er zal worden ingezet op het bevorderen van veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van de LHBTI-inwoners. De provincie hoopt hiermee Utrechtse gemeenten te stimuleren zich aan te sluiten bij het landelijke project ‘Regenboogsteden’. Tot nu toe zijn alleen Amersfoort en Utrecht aangesloten bij dit project.

COC Midden-Nederland is erg enthousiast over de aangenomen motie. “Ik ben ontzettend blij dat de motie met brede steun is aangenomen. Vanaf vandaag kunnen we spreken van Utrecht Regenboogprovincie! Dit is een belangrijk signaal en erkenning voor LHBTI’s in de provincie Utrecht die het soms best lastig hebben. Vanuit de provincie kunnen gemeenten extra worden gestimuleerd om op de juiste manier aandacht te schenken aan deze inwoners. Ik zie er naar uit om op dit gebied samen te werken met de provincie”, aldus Simon Timmerman, voorzitter COC Midden-Nederland.

Regenboogprovincies
Drenthe mag zich sinds 2016 de eerste Regenboogprovincie van Nederland noemen. Daarna volgden ook de provincies Groningen, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Limburg en afgelopen juni ook Zeeland.