‘Een inclusieve club zijn, dat is hard werken’

Published by COC Midden-Nederland on

Een gesprek met Josien Kuiper van omnivereniging Zwaluwen Utrecht 1911.

De kantine moest weer dicht vanwege de aangescherpte coronamaatregelen, en daarmee verviel een kantineavond die in het teken zou staan van het Rainbow Festival dat dit weekend in Utrecht plaatsvindt. Samen sporten mag gelukkig nog wel! De omnivereniging Zwaluwen Utrecht 1911 blijft zich er als club voor inzetten dat iedereen zich thuisvoelt bij de club. De vereniging bedient verschillende takken van sport: tennis, hockey, biljart, zaalvoetbal en veldvoetbal. Sport is belangrijk, maar voor de club gaat het natuurlijk uiteindelijk om de mensen.

In aanloop naar Coming Out Dag (11 oktober 2020) sprak Maryse Leloup (kersvers bestuurslid bij COC Midden-Nederland) met voetbalbestuurslid Josien Kuiper over Zwaluwen Utrecht 1911 en over de inspanningen om er als club te zijn voor iedereen.

Links: Josien Kuiper; Rechts: Maryse Leloup

Wat al snel bleek: inclusiviteit gaat bij de club over ‘alles’. Dan hebben we het over het uitbannen van racisme, LHBTIQ+acceptatie vergroten, zorgen dat de club toegankelijk is voor mensen met en zonder beperking, een veilig sportklimaat creëren. Dat klinkt nog breed, maar op tal van gebieden is de club al langere tijd bezig om daar concrete acties aan te koppelen. ‘Een inclusieve club zijn, dat is met elkaar hard werken,’ aldus Josien.

Wat is ‘samen één’ en ‘jezelf kunnen zijn’ bij Zwaluwen Utrecht 1911?

“De club bestaat uit leden uit verschillende wijken. Oog in al, Transwijk, Kanaleneiland, Dichterswijk en de Rivierenbuurt. Het is heel gemêleerd, dus ik vind het heel belangrijk om te luisteren en samen met anderen te komen tot ofwel beleid voor de club ofwel een aanpak, omdat ik denk dat het daar mooier van wordt. Ik besef me daarbij goed dat ik hoogopgeleid, wit, blond ben. Wat maakt dat mijn blik op de wereld natuurlijk ook weer door bepaalde een bril is. Wat we echt proberen is om iedereen uit te nodigen om om mee te doen en om te zorgen dat daar diversiteit in zit. Dat lukt soms en soms ook wat minder. Dat zit soms in heel simpele dingen. Het woord ‘bardienst’ staat voor heel veel mensen met een Islamitische achtergrond voor ‘alcohol’. Dus wij zijn heel bewust van ‘bardienst’ naar ‘kantinedienst’ gegaan. We communiceren heel nadrukkelijk dat je in de shifts tot 13.00 uur geen alcohol schenken. Daarnaast was er een periode van ongelijke aandacht voor de selectieteams in vergelijking tot de andere teams. Zij konden bijvoorbeeld vaker trainen. Die ongelijkheid moest eruit, je wilt iedereen de beste kansen geven, dus iedereen kan nu twee keer per week trainen.

Welke rol pakken jullie als bestuur van de club?

“We hebben een rol om dat gesprek aan te gaan en in ieder geval uit te dragen wat voor ons belangrijk vinden, maar het ook te faciliteren. Ook willen we laten zien wat we wel en niet accepteren en thema’s op een positieve manier aandacht geven, zodat de mensen inderdaad zeggen: dit is een omgeving waar ik daarover durf te praten.”

Wat doet de club om LHBTIQ+acceptatie te vergroten en meer bespreekbaar te maken?

“Daar is bij Zwaluwen nog geen specifiek beleid voor op papier. Het gaat natuurlijk om gedrag, wat je doet om uit te stralen dat wat we niét tolereren en dat wat we juist positief willen stimuleren. Als bestuur gaan we in de komende periode met elkaar tijdens DNA-sessies nadenken over wie en wat we willen zijn. Ik weet dat er echt nog wel een wereld te winnen is en ik weet dat het woord homo nog steeds als scheldwoord gebruikt wordt. Daarnaast zie ik ook positieve voorbeelden: zoals onlangs een team op het terras een gezellig gesprek had over uitgaan bij een homobar. Ik vroeg me even af: wat is de toon? Die was gewoon leuk, een beetje praten als vrienden onder elkaar. “

Wat opvalt is dat veel clubs nog erg gericht zijn op de indeling man/vrouw, wat lastig kan uitpakken voor intersekse personen, personen die transgender zijn, of personen die zich identificeren als non-binair. Speelt dit ook bij Zwaluwen Utrecht 1911?

“Dat is mij niet heel erg bekend, maar zoals Johan Cruijf zei: ‘je gaat het pas zien als je het doorhebt’. De vraag is of onze vertrouwenspersonen signalen krijgen hierover. Wat mooi zou zijn is om te kijken of zij voldoende geëquipeerd zijn voor vragen en situaties rondom deze thema’s. Ook zouden we de processen die we hebben zoals de administratie en de website eens langs moeten lopen. Dat gewoon doen, maar we draaien natuurlijk aan meerdere knoppen, je kunt niet alles tegelijk. Als club moeten we het er ook over hebben hoe daar mee om te gaan, hoe wij daarin een rol kunnen spelen. Misschien iets simpels al als toiletten en kleedkamers. Hoe kunnen we daar meer aan doen? Een goeie is ons ook te laten inspireren door wat andere clubs doen. Even een rondje Google voor aansprekende voorbeelden.

Wat ik leuk vond was dat een student die bij ons een onderzoek deed een enquete had gemaakt waarin de categorieën man en vrouw waren uitgebreid met ook andere opties. Dat maakt wel dat ik dacht: O ja, wat zal dat voor reacties oproepen op het moment dat je dat langs de kant van het veld vraagt aan mensen? Daar was ik wel mee bezig. Ik dacht ook: oh, wat goed. Dus dat hielp mij ook in de bewustwording.

We zijn hard bezig, maar er valt ook op dit thema nog een wereld te winnen. Als jullie ons daarbij met jullie expertise kunnen helpen, heel graag. Daarin samenwerken.”

Josien haalt het voorbeeld aan van een nieuwsbericht over een team dat het veld afstapt na homofobe uitspraken van een van de tegenstanders naar een speler die zelf homoseksueel is. De coach van het team dat opstapt, heeft maar één boodschap in reactie op de homofobe uitspraken: ‘We have to get this out of our sport.’  Een mooi voorbeeld van ‘practice what you preach’.

Wat betreft aandacht voor Coming Out Dag, wat doet de club daar in?

“Door de coronamaatregelen kunnen er helaas niet veel activiteiten plaatsvinden. Ik denk dat de minimale variant is dat de vlag wappert. Wij gaan ook op de website een leuk artikel plaatsen. Het is jammer dat de kantineavond die in het teken zou staan van Coming Out Dag niet door kan gaan.”

En dit jaar rondom Coming Out Dag, speelden en spelen er meerdere teams met een regenboogaanvoerdersband.

A person standing next to a net on a court with a racket

Description automatically generated
A group of people posing for the camera

Description automatically generated
A group of people on a court

Description automatically generated
A person standing on a court with a racket

Description automatically generated

“Dat is mooi. Het gaat om zichtbaarheid, het gaat om een foto, het gaat erom dat het gesprek gevoerd wordt: hé, waarom die band?”

Wat hoop je vanuit Zwaluwen Utrecht 1911 te bereiken?

Iedereen zou eigenlijk bij ons terecht moeten kunnen. Als sporter, als bezoeker. We zijn hard bezig om een inclusieve club te worden en ook stappen te blijven zetten. Inclusief, dat zijn we natuurlijk niet 100 procent en dat zal nooit 100 procent worden, want je kunt niet zeggen op een gegeven moment: dit is het. Daar moet je heel hard voor blijven werken.”

Heb jij mooie verhalen of foto’s van teamgenoten die voor elkaar opkomen, spelers die elkaar steunen, vrijwilligers of sporters die taboes hebben doorbroken? Clubs die aandacht vragen voor inclusiviteit met acties en veranderingen? Het begint met de kleine dingen, we horen graag hoe mensen en clubs dat al hebben gedaan! Je kunt de verhalen sturen aan maryse@cocmiddennederland.nl   Wil je praten met iemand omdat je ergens mee zit of omdat je je gediscrimineerd voelt? Als lid van Zwaluwen Utrecht 1911 kun je bij de club terecht bij de vertrouwenspersonen Eenieder kan bij COC Midden-Nederland terecht bij het Consultteam van COC Midden-Nederland voor een gesprek of afspraak als het gaat om vragen en ervaringen m.b.t. genderidentiteit, gender, en/of seksuele geaardheid : consultteam@cocmiddennederland.nl / http://www.cocmiddennederland.nl/algemeen/consultteam   Meld discriminatie. Ervaar jij een vorm van discriminatie op basis van seksuele geaardheid, gender of genderidentiteit? Het Meldplatform LHBTIQ+ (www.weblijvenonszelf.nl) is een plek waar jij (ervaren) discriminatie kunt melden, zodat inzichtelijker wordt op welke vlakken discriminatie nog steeds plaatsvindt en op welke vlakken dus actie moet worden ondernomen om discriminatie tegen te gaan.