Dit is het jaarverslag 2019 (concept) van COC Midden-Nederland

Published by COC Midden-Nederland on

Het jaar 2019 was een druk en actief jaar voor COC Midden-Nederland. We hebben weer een aantal belangrijke stappen vooruit gezet als het gaat om meer specifieke aandacht voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans- en intersekse (LHBTI) personen in ons werkgebied. Onze vrijwilligers organiseerden heel veel activiteiten voor diverse doelgroepen waar we met trots op terugkijken.

Er zijn 239 voorlichtingen gegeven afgelopen jaar, het jaarlijks terugkerend Jong&Out kamp was een groot succes en Respect2Love heeft voor het eerst samen met QC een eigen boot gehad tijdens de Utrecht Canal Pride. Ook blijven de bezoekersaantallen voor 50+ en AutiRoze oplopen en kijken we ontzettend trots op de bereikte resultaten.

Belangrijk voor ons in 2019 was het pro actief activeren van diverse gemeenten om actie te ondernemen na het ondertekenen van het Regenboog Stembusakkoord. In de aanloop naar deze verkiezingen in 2018 hebben we flink campagne gevoerd om de aandacht voor LHBTI’s op de agenda te krijgen. We organiseerden twee Regenboogdebatten in onze grootste gemeenten en we tekenden een recordaantal Regenboog Stembusakkoorden.

Dit heeft ervoor gezorgd dat er in 2019 nu meer zichtbaarheid van LHBTI’s is. Veel gemeenten in ons werkgebied gaan nu ook écht aan de slag voor meer aandacht voor seksuele- en genderdiversiteit.

Het is zeer positief dat het over het algemeen steeds beter gaat met de acceptatie van LHBTI’s in Nederland en ook in onze regio. Echter vinden er nog steeds incidenten plaats op het gebied van veiligheid en discriminatie en zijn er nog altijd plekken waar men niet (volledig) zichzelf kan zijn. Daarom blijven we ons inzetten.

Hieronder vindt u de concepten van het jaarverslag en het financieel jaarverslag over 2019 van COC Midden-Nederland. Deze moeten tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering (ALV) goedgekeurd worden.

Jaarverslag COC Midden-Nederland 2019 (concept)
Financieel jaarverslag COC Midden-Nederland 2010 (concept)

Wij wensen u veel leesplezier!


Heeft u vragen over ons jaarverslag? Neem dan contact met ons op via
bestuur@cocmiddennederland.nl.

Met vriendelijke groet,
Bestuur COC Midden-Nederland


Laura van Nieuwenhuijze, waarnemend voorzitter
Harry Mereboer, secretaris
Arie van der Vliet, penningmeester
Siau-Ping Dorenbos, algemeen bestuurslid
Hugo van Amerongen, algemeen bestuurslid
Erik Persoon, kandidaat algemeen bestuurslid / communicatie