2014: Maatjesproject Cocktail krijgt landelijke navolging
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2014: afschaffing weigerambtenaar
Jaarlijks meer dan duizend COC-voorlichtingslessen op school
Meer dan 90 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran

Durf te leven!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Dit is het jaarverslag 2019 (concept) van COC Midden-Nederland

15 juni 2020 -

Het jaar 2019 was een druk en actief jaar voor COC Midden-Nederland. We hebben weer een aantal belangrijke stappen vooruit gezet als het gaat om meer specifieke aandacht voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans- en intersekse (LHBTI) personen in ons werkgebied. Onze vrijwilligers organiseerden heel veel activiteiten voor diverse doelgroepen waar we met trots op terugkijken.

Er zijn 239 voorlichtingen gegeven afgelopen jaar, het jaarlijks terugkerend Jong&Out kamp was een groot succes en Respect2Love heeft voor het eerst samen met QC een eigen boot gehad tijdens de Utrecht Canal Pride. Ook blijven de bezoekersaantallen voor 50+ en AutiRoze oplopen en kijken we ontzettend trots op de bereikte resultaten.

Belangrijk voor ons in 2019 was het pro actief activeren van diverse gemeenten om actie te ondernemen na het ondertekenen van het Regenboog Stembusakkoord. In de aanloop naar deze verkiezingen in 2018 hebben we flink campagne gevoerd om de aandacht voor LHBTI’s op de agenda te krijgen. We organiseerden twee Regenboogdebatten in onze grootste gemeenten en we tekenden een recordaantal Regenboog Stembusakkoorden.

Dit heeft ervoor gezorgd dat er in 2019 nu meer zichtbaarheid van LHBTI’s is. Veel gemeenten in ons werkgebied gaan nu ook écht aan de slag voor meer aandacht voor seksuele- en genderdiversiteit.

Het is zeer positief dat het over het algemeen steeds beter gaat met de acceptatie van LHBTI’s in Nederland en ook in onze regio. Echter vinden er nog steeds incidenten plaats op het gebied van veiligheid en discriminatie en zijn er nog altijd plekken waar men niet (volledig) zichzelf kan zijn. Daarom blijven we ons inzetten.

Hieronder vindt u de concepten van het jaarverslag en het financieel jaarverslag over 2019 van COC Midden-Nederland. Deze moeten tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering (ALV) goedgekeurd worden.

Jaarverslag COC Midden-Nederland 2019 (concept)
Financieel jaarverslag COC Midden-Nederland 2010 (concept)

Wij wensen u veel leesplezier!


Heeft u vragen over ons jaarverslag? Neem dan contact met ons op via
bestuur@cocmiddennederland.nl.

Met vriendelijke groet,
Bestuur COC Midden-Nederland


Laura van Nieuwenhuijze, waarnemend voorzitter
Harry Mereboer, secretaris
Arie van der Vliet, penningmeester
Siau-Ping Dorenbos, algemeen bestuurslid
Hugo van Amerongen, algemeen bestuurslid
Erik Persoon, kandidaat algemeen bestuurslid / communicatie

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,