1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Jaarlijks meer dan duizend COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2014: afschaffing weigerambtenaar
Meer dan 90 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2014: Maatjesproject Cocktail krijgt landelijke navolging

Durf te leven!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

De Ronde Venen maakt werk van stembusakkoord

4 juni 2018 -

Op 12 maart jl. werd in De Ronde Venen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen het Regenboog stembusakkoord ondertekend. Bijna alle partijen ondertekenden het akkoord en beloofden daarmee de maatregelen uit het akkoord uit te gaan voeren. In het coalitieakkoord van CDA, VVD, D66 en de Seniorenpartij kwam het stembusakkoord echter niet terug. PvdA/GroenLinks kwam vervolgens met een motie en die werd aangenomen.

Het Regenboog stembusakkoord is opgesteld door COC Midden-Nederland. In het akkoord staan maatregelen opgenomen op het gebied van veiligheid, het ondersteunen van jongeren en het vergroten van de zichtbaarheid van LHBTI’ers. Alle partijen ondertekenden voor de verkiezingen het akkoord, met uitzondering Ronde Venen Belang (RVB) en ChristenUnie-SGP.

“Wij waren verbaasd dat er in het coalitieakkoord niets over het stembusakkoord terug te vinden was. Dit terwijl alle coalitiepartijen dit akkoord hadden ondertekent en ze daarin beloofd hebben dat er in het coalitieakkoord tenminste een passage aan gewijd zou worden”, aldus fractievoorzitter Pieter Kroon van PvdA/GroenLinks.

Op woensdag 30 mei jl. diende PvdA/GroenLinks een motie in om de ambities en maatregelen zoals deze opgenomen staan in het Regenboog stembusakkoord op te nemen in een actieprogramma en zo uitvoering te geven aan het akkoord. De motie werd gesteund door alle partijen, met uitzondering van ChristenUnie-SGP. Hoewel Ronde Venen Belang het akkoord voor de verkiezingen niet had getekend, steunde zij de motie wel omdat ze vond dat wanneer een meerderheid van de partijen het akkoord ondertekent, het ook uitgevoerd moet worden.

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags:
, , , , , , , , , , , , , ,