2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Meer dan 90 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2014: Maatjesproject Cocktail krijgt landelijke navolging
Jaarlijks meer dan duizend COC-voorlichtingslessen op school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC

Durf te leven!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Even voorstellen: Thom en Nanda van consultteam COC Midden-Nederland!

21 juni 2020 -

Hulpverlening is een van de belangrijkste pijlers van COC Midden-Nederland. Daarom bieden wij het consultteam uit, waar je terecht kunt als je kortdurende psychologische hulp nodig hebt van ervaren professioneel opgeleide vrijwilligers nodig hebt. Nanda en Thom van het consultteam staan voor je klaar en stellen zich graag even aan je voor.

Even voorstellen…

“Wij zijn Nanda en Thom van het consultteam. Wij willen graag onze ervaring en kennis inzetten om een bijdrage te leveren aan de gezonde ontwikkeling van de LHBTI+ gemeenschap. Dus als je vragen hebt rond jouw ontwikkeling of identiteit ben je bij ons welkom. Het vertrouwelijkheidprotocol, zoals dat voor de medische wereld geldt is ook op ons van toepassing. We houden ons niet strikt aan de regio Midden-Nederland. We hebben gesprekken met mensen van Groningen tot Maastricht gehouden op basis van aanbevelingen die men had gekregen. Niet elke regio beschikt over een professioneel consultteam. Wij bestaan uit twee personen, een vrouw en een man. Je kunt zelf kiezen door wie je het liefst geholpen wordt.”

Meer over Thom

Thom: “Ik ben coördinator van het team dus je verzoek tot hulpverlening zal in eerst instantie via de mail bij mij terecht komen. Ik studeerde sociale psychologie en wijsgerige agogiek. Daarnaast volgde ik nog tal van post doctorale seminars. Op het moment volg ik een training: Mental Health First Aid.  Als adviseur ben ik altijd bij overheid en bedrijfsleven werkzaam geweest met speciale aandacht voor intercultureel werken.

Ik werk vanuit een multidisciplinaire aanpak. Mijn vertrekpunten zijn:

  • De positieve psychologie (ontwikkeld door Mihaly Csikszentmihaly) waarin je je creatieve mogelijkheden ontdekt;
  • Schaduwwerk (Jung) dat verkent hoe je je zelf klein houdt;
  • Het GROW-model;
  • Rogeriaanse gespreksvoering, dat ervan uitgaat dat je zelf het probleem als beste kent, maar door het uitspreken ervan je leert negatieve emoties te neutraliseren en daardoor nieuwe keuzes gaat maken.

Door de ervaring van de begeleiding van zowel individuen, paren, als organisaties en groepen  heb ik een helder beeld ontwikkeld van het functioneren van de mens in de moderne multiculturele samenleving. 

Consultatie en training leiden daardoor vaak tot belangrijke doorbraken in de ontwikkeling. Dat is de reden dat dit werk me veel voldoening geeft.”

Meer over Nanda

Ik ben graag jouw sparringspartner, ik luister, en zal graag  mijn kennis en ervaring met je delen. Je bent welkom! 

Na jaren als fysio- manueeltherapeut te hebben gewerkt.  Ben ik mij gaan specialiseren in het coachen van cliënten/patiënten. Daarvoor heb ik de 3-jarige coachingsopleiding “Professionele Communicatie” bij Phoenixopleidingen in Utrecht gevolgd. Gevolgd door de opleidingen Neuro Linguïstisch Programmeren en Systemisch Werk. Bij Psychfysio Opleiding volgde ik de cursus Motivational Interviewing.

In mijn werk gebruik ik vaak het SCORE model (Symptoms, Causes, Outcome, Resources, Effects).

Het geeft mij voldoening wanneer een cliënt weer mogelijkheden ziet, persoonlijke kracht ervaart en deze kan inzetten om verandering tot stand te brengen.

“Als je doet wat je deed, krijg je wat je altijd kreeg”

Contactgegevens consultteam

Wil je een gesprek aanvragen of wil je meer informatie, stuur dan een e-mail naar consultteam@cocmiddennederland.nl. We bieden ook hulp en steun aan derden, zoals familieleden, vrienden, je school of je werkgever.

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags:
, , , , , , , , , ,