2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2014: Maatjesproject Cocktail krijgt landelijke navolging
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2014: afschaffing weigerambtenaar
Meer dan 90 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan duizend COC-voorlichtingslessen op school
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school

Durf te leven!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC blij met schrappen geslacht op identiteitskaart

5 juli 2020 -

COC, NNID en TNN zijn gelukkig met het kabinetsvoornemen om geslachtsregistratie te schrappen van de identiteitskaart. De belangenorganisaties hebben hier lang voor gepleit en het voornemen is onderdeel van COC’s Regenboog Stembusakkoord.

“Dit is geweldig nieuws voor mensen die dag in, dag uit problemen ondervinden van die categorie geslacht op hun identiteitsbewijs”, aldus TNN, COC en NNID in een reactie. “En het is goed nieuws voor een ieder die vindt dat het de overheid en instanties niet aangaat wat je in je ondergoed hebt.”

“Door geslachtsregistratie te schrappen van de identiteitskaart bied je een directe, concrete oplossing voor mensen die nu door het leven moeten met documenten die niet goed weergeven wie ze zijn”, aldus de belangenorganisaties. “Het biedt een oplossing aan mensen die aan loketten, in de trein of aan de grens telkens weer onnodige en indiscrete vragen krijgen over hun geslacht.”

Volgens NNID, TNN en COC is het schrappen van verplichte geslachtsregistratie onder meer van belang voor intersekse personen, voor personen die zich niet thuis voelen in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’ (non-binaire personen) en voor iedereen die vindt dat het de overheid niet aangaat wat hun geslacht is. De organisaties willen dat mensen geheel vrij zijn om zonder inmenging van de overheid te bepalen of ze zich als vrouw, man, of op andere wijze willen presenteren. Circa 4 procent van de Nederlanders voelt zich niet thuis in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’ en 1,1 procent is geboren met een lichaam dat niet past binnen de heersende tweedeling van man en vrouw.

Minister Van Engelshoven (Emanciptie) schrijft op 3 juli aan de Kamer dat geslachtsregistratie naar verwachting vanaf 2024 of 2025 wordt weggelaten op nieuwe identiteitskaarten.

COC, TNN en NNID vinden het ook positief dat minister Van Engelshoven bedrijven en organisaties gaat helpen bij het voorkomen van onnodige geslachtsregistratie. De minister heeft bijvoorbeeld een ‘online toolbox’ ontwikkeld met een afwegingskader en voorbeelden. Tenslotte gaan minister Van Engelshoven en minister Dekker (Rechtsbescherming) bekijken of het mogelijk is om in de toekomst in paspoorten voor een ieder die dat wil op eenvoudige wijze een ‘X’ in te vullen op de plaats van het geslacht, in plaats van een ‘m’ of ‘v’. Nu kan dat alleen via tussenkomst van de rechter.  

COC, TNN en NNID pleiten al lang voor afschaffing van verplichte geslachtsregistratie en riepen recent nog op tot het schrappen van de categorie van identiteitskaarten. Dat gebeurde onder meer met een actie tijdens Pride Amsterdam 2017 en met een open brief aan de regering in NRC Handelsblad. De belofte om geslachtsregistratie te schrappen werd opgenomen in COC’s Regenboog Stembusakkoord en als gevolg daarvan in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

[Bron: COC NL – Foto: COC NL-Philip Tijsma]

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , ,