2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2014: Maatjesproject Cocktail krijgt landelijke navolging
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2014: afschaffing weigerambtenaar
Meer dan 90 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan duizend COC-voorlichtingslessen op school

Durf te leven!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

U kunt uw gift aan het COC volledig fiscaal aftrekbaar maken. Vanaf 1 januari 2014 hoeft u daarvoor niet meer naar de notaris. Als u een overeenkomst met het COC sluit waarin u aangeeft een periodieke gift te doen, mag u deze gift volledig aftrekken bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting. Ongeacht de hoogte van uw schenking of uw inkomen.

De belastingdienst heeft het u en ons makkelijk gemaakt. Op deze pagina leest u hoe.

Voordelen van een periodieke gift

  • Uw kunt uw gift aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting;
  • U kunt het belastingvoordeel desgewenst gebruiken om uw steun te verhogen;
  • U strijdt structureel mee voor de mensenrechten van LHBT’s.

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften

Uw gift is een periodieke gift als:

  • u de gift hebt laten vastleggen
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar het COC die in de schriftelijke overeenkomst wordt genoemd
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar het COC
  • het COC u geen tegenprestatie levert voor de gift

 

Rekenvoorbeeld schenking met akte

Tarief inkomstenbelasting 42 procent (de belastingteruggave is afhankelijk van uw belastingtarief)

rekenvoorbeeld schenking via notariele akte

Of gebruik de online schenkcalulator.

 

De Belastingdienst biedt standaard formulieren aan voor het sluiten van een overeenkomst voor het doen van een periodieke gift en het eventueel afgeven van betalingsvolmacht:

Periodieke gift in geld

Gebruik het PDF-formulier ‘Periodieke gift in geld‘ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan COC Nederland. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor het COC Nederland als de ontvangende instelling. U stuurt alles in naar het COC en u ontvangt van ons het aangevulde en ondertekend exemplaar van de overeenkomst voor uw eigen administratie retour. U maakt zelf jaarlijks de toegezegde gift over.

Betalingsvolmacht

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar COC Nederland wordt overgemaakt? Vult u dan ook het PDF-formulier ‘Betalingsvolmacht‘ in. Als u deze naar COC Nederland verstuurt, geeft u COC Nederland toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

COC Nederland regelt het voor u!

Maak uw steun aan het COC vandaag nog fiscaal aftrekbaar. De volledige formulieren (ook uw eigen exemplaar!) stuurt u in een portvrije envelop naar:

COC Nederland
Antwoordnummer 2966
1000 RA  Amsterdam

U krijgt van ons uw exemplaar aangevuld met onze gegevens en door ons ondertekend retour.

Veelgestelde vragen

Mijn giften bedragen al meer dan 1 procent van mijn verzamelinkomen.
Als u uw gift omzet in een notariële schenking kunt u deze gift voor 100 procent aftrekken. Bij een gift zonder akte mag u deze pas van uw verzamelinkomen aftrekken als u meer dan 1 procent ervan aan goede doelen schenkt. Bovendien mag u dan maximaal 10 procent aftrekken. Deze grenzen gelden niet bij een notariële schenking.

Het is maar een kleine gift die ik aan COC Nederland geef.
De hoogte van uw gift maakt niet uit. Voor een gift per notariële akte geldt voor de belastingdienst geen ondergrens.

Het komt mij niet uit om de schenking in een keer te betalen.
U kunt uw schenking verspreid over het jaar betalen. Betaalt u het liefst per maand of per kwartaal dan is dat geen probleem. De belastingdienst stelt als enige voorwaarde dat het totale bedrag van de schenking in een kalenderjaar betaald moet zijn. U kunt zelf bepalen in hoeveel keer u uw schenking betaalt.

Ik ben al op leeftijd en wil mijn familie niet met een financiële verantwoordelijkheid opzadelen mocht ik onverhoopt komen te overlijden.
In geval van overlijden vervalt de overeenkomst tussen u en het goede doel. De gift stopt dus uiterlijk bij uw overlijden. Uw nabestaanden zullen niet aansprakelijk worden gehouden voor de schenking die u doet.

Kan ik ook het COC in mijn regio als goed doel aanmerken?
Dat kan zeker. Alle bij de federatie COC Nederland aangesloten COC-vereniging zijn aangemerkt als ANBI. Vult u dan de naam van het COC in uw regio als ontvangende instelling. U stuurt het formulier naar het  antwoordnummer van COC Nederland en wij sturen de formulieren door naar de vereniging. Zij handelen de overeenkomst verder af. Onderaan deze website vindt u alle 21 COC-verenigingen. Niet alle regionale COC’s hebben de mogelijkheid voor automatische incasso.

Kan ik ook Expreszo als goed doel aanmerken?
Ook onze LHBT-jongerenvereniging Expreszo is aangemerkt als ANBI. Vult u dan ‘Vereniging Expreszo’ in als ontvangende instelling. U stuurt het formulier naar ons antwoordnummer en wij regelen dat de overeenkomst met u wordt afgehandeld. Periodieke giften aan Expreszo kunnen ook via automatische incasso worden gedaan.

Meer informatie

COC Nederland en haar dochterstichtingen zijn door de belastindienst aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen.

COC Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie wensen, neemt u dan gerust contact met ons op via info@coc.nl of (020) 623 45 96 .
Voor fiscale vragen over schenken kunt u ook bellen met de belastingtelefoon, telefoonnummer 0800 0543 (gratis) of kijken op www.belastingdienst.nl.