2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2014: afschaffing weigerambtenaar
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Meer dan 90 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2014: Maatjesproject Cocktail krijgt landelijke navolging
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan duizend COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

Durf te leven!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Vacature: Algemeen bestuurslid COC Midden-Nederland

Ben jij een echte teamplayer? Lijkt het jou leuk om een actieve bijdrage te leveren aan LHBTI-beleid in het werkgebied van COC Midden-Nederland? Ter versterking van het bestuur zoeken we een algemeen bestuurslid.

“Het leukste van bestuurslid zijn bij COC Midden-Nederland? Je draagt bij aan de toekomst voor LHBTI’ers. Of het nou is voor een leerling op een school is, of aan iemand in een verzorgingstehuis. Vanuit het bestuur proberen we, samen met onze werkgroepen, er voor te zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn.” – Roos, secretaris

Taakomschrijving

Ter versterking van het bestuur zoeken wij een algemeen bestuurslid.

Het Algemeen Bestuurslid

 • bepaalt samen met de overige bestuursleden het beleid en de koers van COC Midden-Nederland;
 • beheert een nog nader te bepalen portefeuille;
 • geeft samen met de vrijwilligers en coördinatoren van de werkgroepen uitvoering aan de werkplannen;
 • levert vanuit de bestuursfunctie een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de vereniging.

Profiel:

 • je hebt affiniteit met de doelgroepen van COC Midden-Nederland.
 • je onderschrijft de visie, missie en doelstellingen van COC Midden-Nederland.
 • je bent een uitstekende netwerker.
 • je bent een teamplayer.
 • je woont in de regio Midden-Nederland.
 • je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
 • je bezit mensenkennis.
 • je hebt 6 tot 8 uur per week tijd voor de vrijwilligersfunctie (indicatief en zelf in te delen).
 • je bent beschikbaar voor vergaderingen, gesprekken met werkgroepen en sollicitatiegesprekken.

Wat heeft de organisatie te bieden

 • Leerzame ervaring opdoen in een grote, financieel gezonde vrijwilligersorganisatie;
 • contacten met diverse instanties, gemeenten, partnerorganisaties;
 • onkostenvergoeding;
 • ruimte voor inbreng eigen ideeën;
 • gezelligheid, goede sfeer;
 • nuttige bijdrage aan zichtbaarheid en emancipatie LHBTI gemeenschap;
 • een gevarieerd vrijwilligers- en ledenbestand;
 • (politieke) lobby voor onderzoek, subsidie, activiteiten, netwerken, zichtbaarheid.

Geïnteresseerd?
Stuur je sollicitatie naar bestuur@cocmiddennederland.nl en je wordt zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

COC Midden-Nederland
Het COC komt al sinds 1946 op voor de belangen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI). Wij zetten ons in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’s in Nederland en in het buitenland. COC beschikt als één van de weinige LHBTI-organisaties ter wereld over een speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties. Sinds 18 januari 1950 is het COC ook in de regio Utrecht actief. Eerst onder de naam COC Utrecht en later onder de naam COC Midden-Nederland. Ons werkgebied omvat alle gemeenten in de provincie Utrecht, drie gemeenten in Gelderland en negen gemeenten in Noord-Holland. COC Midden-Nederland is lid van de federatie van COC’s.

Actief op tal van gebieden
COC Midden-Nederland is actief op tal van gebieden, met accenten op voorlichting op scholen in het basis en voortgezet onderwijs, veiligheid, (politieke) belangenbehartiging en activiteiten voor kwetsbare doelgroepen waaronder jongeren, 50-plussers, vluchtelingen, vrouwen en LHBTI’s met een fysieke of verstandelijke beperking.

“Durf te leven”
In 2012 overleed ons erelid Jacques Drabbe. Mede dankzij de strijd die Jacques Drabbe ruim 60 jaar heeft gevoerd voor de acceptatie van de LHBTI’s heeft de stad Utrecht een roze gemeenschap gekregen waar we met ons allen dankbaar voor mogen zijn. Zijn schuilnaam “Durf te leven”, uit de beginperiode van het COC, is daarom met recht nu ook ons motto.