Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Meer dan 90 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan duizend COC-voorlichtingslessen op school
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2014: afschaffing weigerambtenaar
Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2014: Maatjesproject Cocktail krijgt landelijke navolging
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

Durf te leven!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Regenboogpluim

Sinds 2017 reikt het bestuur van COC Midden-Nederland op de verjaardag van de vereniging (18 januari) de Regenboogpluim uit. Een bijzondere onderscheiding voor een persoon of organisatie die zich op buitengewone wijze heeft ingezet voor LHBT’ers in de regio Midden-Nederland. Dit doet het COC om ook aandacht te vestigen om dingen die goed gaan, op successen die worden geboekt of waar belangrijke stappen vooruit worden gezet.

De coördinatoren van COC Midden-Nederland wordt gevraagd mee te denken over mogelijke kandidaten. Uiteindelijk neemt het bestuur het besluit over aan wie de Regenboogpluim wordt uitgereikt.

2017 – Yolande Gastelaars
De allereerste Regenboogpluim is uitgereikt aan Yolande Gastelaars, gemeenteraadslid in Soest voor de lokale partij Democraten Soest Natuurlijk (DSN). Zij ontving de onderscheiding voor het agenderen van het thema LHBT in de gemeenteraad van Soest en de ontwikkeling van gemeentelijk LHBT-beleid.
Lees meer…