Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2014: afschaffing weigerambtenaar
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Meer dan 90 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Jaarlijks meer dan duizend COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2014: Maatjesproject Cocktail krijgt landelijke navolging
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen

Durf te leven!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Fiscale positie

 

Anbi-status

COC Midden-Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Dit betekent dat uw contributie en donaties aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. U kunt ook aantrekkelijk een gift doen via een notariële akte van schenking. Lees hier meer over fiscaal voordelig schenken.
 

Verplichte gegevens

Jaarplannen, jaarverslagen en jaarrekeningen kunt u terugvinden bij documenten. Ook het vergoedingenbeleid van de vereniging kunt u daar downloaden.
 

Kerngegevens

  • RSIN: 007094103
  • Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
  • Statutaire naam: Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Midden-Nederland
  • Statutaire zetel: Utrecht
  • Bezoekadres: Telingstraat 13, 3512GV Utrecht
  • Postadres: Postbus 117, 3500AC Utrecht
  • Telefoonnummer: 030-2318841
  • E-mailadres: info@cocmiddennederland.nl