2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Meer dan 90 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2014: Maatjesproject Cocktail krijgt landelijke navolging
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Jaarlijks meer dan duizend COC-voorlichtingslessen op school
2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

Durf te leven!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Fiscale positie

 

Anbi-status

COC Midden-Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Dit betekent dat uw contributie en donaties aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. U kunt ook aantrekkelijk een gift doen via een notariële akte van schenking. Lees hier meer over fiscaal voordelig schenken.
 

Verplichte gegevens

Jaarplannen, jaarverslagen en jaarrekeningen kunt u terugvinden bij documenten. Ook het vergoedingenbeleid van de vereniging kunt u daar downloaden.
 

Kerngegevens

  • RSIN: 007094103
  • Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
  • Statutaire naam: Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Midden-Nederland
  • Statutaire zetel: Utrecht
  • Bezoekadres: Telingstraat 13, 3512GV Utrecht
  • Postadres: Postbus 117, 3500AC Utrecht
  • Telefoonnummer: 030-2318841
  • E-mailadres: info@cocmiddennederland.nl