1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
Meer dan 90 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2014: Maatjesproject Cocktail krijgt landelijke navolging
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Jaarlijks meer dan duizend COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2014: afschaffing weigerambtenaar
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school

Durf te leven!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Documenten

Deze pagina bevat belangrijke documenten voor leden en vrijwilligers van COC Midden-Nederland.

Algemeen

Statuten (PDF)
Huishoudelijk reglement (PDF)
Financiële bijdrage van COC Midden-Nederland (PDF)

Verantwoording

Jaarplannen
Jaarplan 2020 (PDF)
Jaarplan 2019 (PDF)
Jaarplan 2018 (PDF)
Jaarplan 2017 (PDF)
Jaarplan 2016 (PDF)
Jaarplan 2015 (PDF)
Jaarplan 2014 (PDF)

Jaarverslagen
Jaarverslag 2018 (PDF)
Jaarrekening 2018 deel 1 (PDF) toelichting (PDF)
Jaarverslag 2017 (PDF)
Balans 2017 (PDF)
Resultatenrekening 2017 (PDF)
Jaarverslag 2016 (PDF)
Balans 2016 (PDF)
Resultatenrekening 2016 (PDF)
Jaarverslag 2015 (PDF)
Resultatenrekening 2015 (PDF)
Balans 2015 (PDF)
Jaarverslag en jaarrekening 2014 (PDF)
Jaarverslag en jaarrekening 2013 (PDF)
Jaarverslag en jaarrekening 2012 (PDF)

Voor vrijwilligers

Vergoedingenbeleid vrijwilligers (PDF)
Declaratieformulier (XLS)

Documenten Algemene Ledenvergaderingen (ALV)

Hieronder staan de stukken van Algemene Ledenvergaderingen:

December 2019
Concept-agenda ALV 02-12-2019 (PDF)
Bijlage 1 – Concept-notulen ALV 18-06-2019 (PDF)
Bijlage 2 – Brief voorstel coördinatoren voorlichting (PDF)
Bijlage 3 – Organogram voorstel coördinatoren voorlichting (PDF)
Bijlage 4 – Stemadvies bestuur t.a.v. voorstel coördinatoren voorlichting (PDF)
Bijlage 5 – Concept Jaarplan 2020 (PDF)
Bijlage 6 – Concept Begroting 2020 (PDF)
Bijlage 7 – Wijziging functie bestuurslid Pauline Veen (PDF)
Bijlage 8 – Niet herkiesbaar Simon Timmerman (PDF)
Bijlage 9 – Verlenging termijn voorzitter tm 18 januari 2020 (PDF)
Bijlage 10 – Verkiesbaar Harry Mereboer (PDF)
Bijlage 11 – Formulier volmacht ALV (PDF)

Juni 2019
Concept-agenda ALV 18-06-2019 (PDF)
Concept-notulen ALV 09-04-2019 (PDF)
Concept-jaarrekening 2018 deel 1 (PDF)
Concept-jaarrekening 2018 deel 2 toelichting (PDF)
Formulier volmacht ALV (PDF)
Verkiesbaar: Hugo van Amerongen (PDF)
Verkiesbaar: Siau Ping Dorenbos (PDF)
Verkiesbaar: Pauline Veen (PDF)
Verkiesbaar: Arie van der Vliet (PDF)

April 2019
Concept-agenda ALV 9-04-2019 (PDF)
Concept-Notulen ALV 13-11-2018 (PDF)
Concept Jaarverslag 2018 (PDF)

November 2018
Concept-Agenda ALV 13-11-2018 (PDF)
Concept-Notulen ALV 10-04-2018 (PDF)
Concept Jaarplan 2019 (PDF)
Concept Begroting 2019 (PDF)
Formulier volmacht ALV (PDF)
Herkiesbaar: Roos Ribbens, secretaris (PDF)

April 2018
Concept-Agenda ALV 10-04-2018 (PDF)
Concept-Verslag ALV 14-11-2017 (PDF)
Concept-Jaarverslag 2017  (PDF)
Concept-Balans 2017 (PDF)
Concept-Resultatenrekening 2017 (PDF)
Formulier volmacht ALV (PDF)
Verkiesbaar: Kim Smienk, penningmeester (PDF)
Verkiesbaar: Fawaz Salim, algemeen bestuurslid (PDF)
Verkiesbaar: Laura van Nieuwenhuijze, algemeen bestuurslid (PDF)

November 2017
Concept-Verslag ALV 24-4-2017 (PDF)
Concept-Agenda ALV 14-11-2017 (PDF)
Formulier volmacht ALV (PDF)
Herkiesbaarstelling Simon Timmerman (PDF)
Concept jaarplan 2018 (PDF)
Concept begroting 2018 samenvatting (PDF)

April 2017
Concept-Verslag ALV 15-11-2016 (PDF)
Concept-Agenda ALV 24-4-2016 (PDF)
Concept statuten lidverenigingen COC (PDF)
Toestemming COC statutenwijziging (PDF)
Concept jaarverslag 2016 (PDF)
Concept financieel jaarverslag 2016 (PDF)
Concept balans 2016 (PDF)
Concept resultatenrekening 2016 (PDF)

November 2016
Concept-Verslag ALV 12-4-2016 (PDF)
Concept-Agenda ALV 15-11-2016 (PDF)
Concept-Begroting 2017: samenvatting (PDF) en detailweergave (PDF)
Concept-Jaarplan 2017 (PDF)
Plan van aanpak: ondersteunende laag (PDF)
Attentiebeleid vrijwilligers (PDF)

April 2016
Verslag ALV 1-12-2015 (PDF)
Agenda ALV 12-4-2016 (PDF)
Resultatenrekening 2015 (PDF)
Balans 2015 (PDF)
Jaarverslag 2015 (PDF)

December 2015
Agenda ALV 1-12-2015 (PDF)
Verslag ALV 14-4-2015 (vastgesteld) (PDF)
Begroting 2016 (PDF)
Jaarplan 2016 (PDF)

April 2015
Agenda ALV 14-4-2015 (PDF)
Verslag ALV 18-11-2015 (vastgesteld) (PDF)
Jaarverslag en jaarrekening 2014 (vastgesteld) (PDF)

November 2014
Agenda ledenvergadering 18-11-2014 (PDF)
Verslag ledenvergadering april 2014 (PDF)
Jaarplan 2015 (PDF)
Begroting 2015 (PDF)