1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Meer dan 90 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan duizend COC-voorlichtingslessen op school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2014: afschaffing weigerambtenaar
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2014: Maatjesproject Cocktail krijgt landelijke navolging

Durf te leven!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Bestuur

COC Midden-Nederland is een vereniging met een bestuur benoemd en gekozen door de leden. Op dit moment heeft het bestuur de volgende samenstelling:

 • Simon Timmerman Voorzitter (mediawoordvoerder)
  Taken/thema’s: Woordvoering, regio binding, politieke belangenbehartiging, jubileum 2020, website/social media
  Werkgroepen/overlegvormen: Regenboogplatform Amersfoort, Coming Out Woerden
  Contact: simon@cocmiddennederland.nl
 • Harry Mereboer Secretaris
  Taken/thema’s: Secretariaat, communicatie met leden
  Werkgroepen/overlegvormen: Contactpersoon federatie
  Contact: harry@cocmiddennederland.nl
 • Arie van der Vliet Penningmeester
  Taken/thema’s: Financiën, subsidies
  Werkgroepen/overlegvormen: Subsidieoverleg gemeenten
  Contact: arie@cocmiddennederland.nl
 • Laura van Nieuwenhuijze Algemeen bestuurslid
  Taken/thema’s: Jongeren, onderwijs, GSA’s, voorlichting
  Werkgroepen/overlegvormen: Voorlichting, Jong & Out, PLUC, PLUCje, GSA
  Contact: laura@cocmiddennederland.nl
 • Hugo van Amerongen Algemeen bestuurslid
  Taken/thema’s: Bicultureel, nieuwkomers
  Werkgroepen/overlegvormen: Cocktail, Respect2Love, TransActief
  Contact: hugo@cocmiddennederland.nl
 • Siau-Ping Dorenbos Algemeen bestuurslid
  Taken/thema’s: Ouderen, veiligheid, vrijwilligersbeleid, ledenbinding, verenigingsactiviteiten, ICT, intranet
  Werkgroepen/overlegvormen: 50+, vrijwilligerscoördinatoren, Regionaal Veiligheidsoverleg
  Contact: siauping@cocmiddennederland.nl
 • Pauline Veen Algemeen Bestuurslid
  Taken/thema’s: Zorg, welzijn, website/social media
  Werkgroepen/overlegvormen: Utrechtse Adviescommissie LHBTI, AutiRoze, Consult, Homo & handicap, Prettig Anders
  Contact: pauline@cocmiddennederland.nl

VLNR: Pauline, Simon, Harry, Laura, Arie, Hugo, Siau-Ping