1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2014: Maatjesproject Cocktail krijgt landelijke navolging
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2014: afschaffing weigerambtenaar
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Meer dan 90 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan duizend COC-voorlichtingslessen op school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

Durf te leven!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

UPDATE Gemeente Amersfoort: geen ‘homolijsten’

8 januari 2018 -

Gemeente Amersfoort heeft na onderzoek laten weten dat er geen ‘homolijsten’ zijn gevonden. Belangenvereniging COC Midden-Nederland verzocht begin december om onderzoek te doen naar het mogelijk bestaan van dergelijke lijsten. Het verzoek kwam na berichtgeving over de Gemeente Amsterdam waar in de jaren vijftig van de vorige eeuw sollicitanten werden afgewezen, omdat zij homoseksueel waren en hiervan werden lijsten bijgehouden.

In de brief die COC Midden-Nederland heeft ontvangen van de Gemeente Amersfoort wordt gemeld dat er door de afdeling Organisatie en Talentontwikkeling onderzoek is verricht in het gemeentelijk archief, Archief Eemland. Er heeft onderzoek plaatsgevonden in het archief van het Gemeentebestuur Amersfoort in stukken betreffende personeel in de periode 1945-1983. “Onderzoek in deze dossiers heeft uitgewezen dat hierin geen bedoelde lijsten voorkomen, noch enige verwijzing naar dergelijke onderzoeken”, zo is in de brief te lezen.

“We zijn blij dat de Gemeente Amersfoort al zo snel helderheid heeft kunnen geven na onderzoek in het gemeentelijk archief. Gelukkig zijn er geen ‘homolijsten’ gevonden en dat zou betekenen dat er in het verleden geen sollicitanten zijn geweigerd vanwege seksuele geaardheid. Ik reken erop dat Amersfoort als ‘regenbooggemeente’ actief werkt aan een divers personeelsbestand en daarin een voorbeeldfunctie vervult voor andere organisaties en bedrijven in de regio”, aldus Simon Timmerman, voorzitter COC Midden-Nederland.

COC verzocht begin december ook Gemeente Utrecht tot een onderzoek. Hiervan zijn nog geen resultaten bekend.

Amsterdam hield in jaren vijftig ‘homolijsten’ bij 
De gemeente Amsterdam wees in de jaren vijftig van de vorige eeuw sollicitanten af omdat zij homoseksueel waren. Van deze mannen zijn lijsten bijgehouden die onlangs bij onderzoek in het Stadsarchief werden gevonden. De documentatie beslaat enkele meters. De dossiers lagen in een afgesloten ruimte; zij zijn verzegeld omdat veel van de mannen nog in leven zijn. Het gaat om verslagen van de Beoordelingscommissie Zedelijk Gedrag Gemeentepersoneel. Deze commissie deed onderzoek naar mensen die solliciteerden bij de gemeente Amsterdam. Als sollicitanten homoseksueel waren, kwamen zij op een zwarte lijst te staan en mochten nooit worden aangenomen als ambtenaar. De lijsten die in het Stadsarchief zijn gevonden, bevatten namen en achtergronden van ruim 1.500 mensen.

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags:
, , , , , , ,