Jaarlijks meer dan duizend COC-voorlichtingslessen op school
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2014: Maatjesproject Cocktail krijgt landelijke navolging
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Meer dan 90 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

Durf te leven!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Toespraak voorzitter Erick Valk Regenboogreceptie

18 januari 2015 -

Goedemiddag allemaal. Ik ben blij dat ik zoveel mensen van de verschillende roze Utrechtse organisaties hier mag ontvangen. Met zoveel verschillende roze organisaties is het makkelijk elkaar uit het oog te verliezen, maar door elkaar te kennen, te ontmoeten en daar waar mogelijk samen te werken kunnen we als roze Utrecht nog slagvaardiger zijn.

Welkom allemaal hier in de Winkel van Sinkel op de 65e verjaardag van COC Midden-Nederland. Om die reden wordt deze Regenboogreceptie 2015 jullie aangeboden door het COC.

In 2015 is het leefklimaat voor de LHBTs in Utrecht over het algemeen goed te noemen. We staan nog voor genoeg uitdagingen, zoals de coming-out van jongeren op school, gepeste ouderen in zorginstellingen en vluchtelingen in AZC’s. Maar als we teruggaan naar de begintijd van het COC, dan was dat wel een hele andere tijd.
Op 18 januari 1950 had COC Utrecht de eerste bijeenkomst in het oude Tivoli aan de Oudegracht. Bij deze eerste bijeenkomst waren maar liefst 70 personen aanwezig. Het COC is 65 jaar geleden ontstaan in een tijd waarin homoseksualiteit nog een zeer groot taboe was en alle activiteiten moesten dan ook in het grootste geheim plaats vinden. Niet iedereen zal de afkorting van het COC dan ook kunnen verklaren: Cultureel Ontspannings Centrum.

In de werfkelder van de schrijfster Ina Boudier-Bakker aan de Oudegracht waren letterlijk ondergronds wekelijkse bijeenkomsten. Vanwege het taboe hadden de meeste leden een schuilnaam en men kwam ook niet zomaar de kelder binnen. In 2012 is Jacques Drabbe overleden op 83 jarige leeftijd. Hij was erelid van het COC vanaf 1960. Hij was vanaf 1952 lid en is 10 jaar voorzitter van het COC in Utrecht geweest. Hij is tot in 2012 zeer betrokken geweest bij alle ontwikkelingen en we hebben veel aan Jacques Drabbe te danken als het gaat om gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van de LHBT-gemeenschap in en om Utrecht. Wat zou hij trots zijn geweest als hij hierbij had kunnen zijn als erelid van het COC. Jacques Drabbe, met schuilnaam “Durf te leven”, bleef zoals gezegd tot het laatst betrokken bij alle ontwikkelingen en was informeel ons geweten. Hij gaf dan ook gevraagd en ongevraagd advies.

Er is de periode 1950/ 2015 veel gebeurd en je zal al deze ontwikkelingen maar hebben mogen meemaken en beleven. Van het taboe in de kelder met schuilnamen tot het eerste homohuwelijk ter wereld, gay parade, homoseksueel ouderschap, de transgenderwet en de verplichte voorlichting op scholen. En dit is nog maar een deel van alle overwinningen als het gaat om de sociale acceptatie en tolerantie van de LHBT’s.
Op de 65e verjaardag kan het COC trots zijn op datgene wat er is bereikt. Extern is vooral de deelname aan het veiligheidsoverleg en nauwe contacten met de partners als Art.1, OM, politie en de gemeente zichtbaar, net als de explosieve groei van het aantal voorlichtingen op scholen waar we in 2015 ca. 10.000 leerlingen gaan bereiken.
Intern is COC Midden Nederland uitgegroeid tot een organisatie met ruim 600 leden, 110 vrijwilligers en 11 werkgroepen van jong tot oud en voor deelnemers met een lichamelijke beperking tot vluchtelingen. De werkgroepen krijgen steeds meer bezoekers en het bestuur heeft in de regio al gesprekken gevoerd en contacten gelegd met 6 burgemeesters. De lijnen met burgemeester en wethouders van de stad Utrecht zijn kort effectief en slagvaardig. We weten elkaar te vinden in voor- en tegenspoed. We zijn een volwaardige gesprekspartner voor meerdere maatschappelijke organisaties.

In 2015 staan we stil bij alles wat tot nu toe is bereikt en we kijken uiteraard ook vooruit. COC Midden-Nederland blijft zich zo breed mogelijk inzetten voor gelijke rechten, verdere emancipatie en sociale acceptatie van de lhbt’s in en om Utrecht. Ons jubileum vieren we niet alleen op onze verjaardag op 18 januari, maar gedurende het hele jaar 2015 willen we alle werkgroepen in het zonnetje zetten. Ook komt een expositie over het verleden, heden en de toekomst van het COC midden Nederland die meerdere gemeentes zal aandoen. De officiële opening zal in het oude stadhuis op zaterdag 16 mei worden gevierd en de expositie zal als eerste te zien zijn in het nieuwe stadskantoor. Voor het verdere programma wil ik naar onze nieuwe website verwijzen.

Ik wil afsluiten met een passage uit het dankwoord van Jacques Drabbe tijdens de uitreiking van de Annie Brouwer-Korf prijs in 2010.

Wees trouw aan jezelf en solidair aan je
gelijken, vlucht niet in wat ook om de
realiteit te ontwijken, maar accepteer jezelf
als volwaardig onderdeel van de maatschappij,
met gelijke rechten en niet minder plichten.
EENHEID IN KLEURRIJKE VERSCHEIDENHEID

Dank jullie wel.
Erick Valk
COC Midden-Nederland

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,