Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Jaarlijks meer dan duizend COC-voorlichtingslessen op school
Meer dan 90 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2014: afschaffing weigerambtenaar
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2014: Maatjesproject Cocktail krijgt landelijke navolging

Durf te leven!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Help mee met de verlanglijst voor homo’s met een handicap!

4 januari 2014 -

Nu de gay-scene zich meer en meer op internet terugtrekt, worden LHBT’s met een handicap nog minder zichtbaar. De werkgroep Homo&Handicap roept daarom iedereen, met en zonder handicap, op om mee te denken.

De werkgroep van, voor en door LHBT’s met een lichamelijke handicap bestaat al een jaar of 20 binnen het COC-Midden Nederland. We zijn een bont gezelschap want elke handicap is anders, iedereen gaat er zelf anders mee om en dan zijn we ook nog jong, oud, lesbisch, homo, auto- of allochtoon, in- of uit de kast. In de loop van de tijd werden diverse activiteiten ontplooid zoals het in kaart brengen van de toegankelijkheid van de gay scene, interviews met de pers, en een symposium. De activiteiten worden steeds afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de mensen die op dat moment deel uitmaken van de werkgroep. Na een begin als “aktiegroep” werden op een gegeven moment onze huiskamerbijeenkomsten de belangrijkste activiteit. Hierdoor verschoof het accent van politiek meer richting het sociale.

De werkgroep was nooit heel groot maar wel hecht. De laatste paar jaar is het aantal actieve leden echter teruggelopen en dat tikt dan meteen aan bij zo’n kleine groep. Daarmee zijn ook onze activiteiten op een lager pitje komen te staan. Ondanks het feit dat we nauwelijks PR maken nemen echter nog steeds geregeld nieuwe mensen contact met ons op. Hieruit kunnen we concluderen dat er wel degelijk behoefte is. Het is dus jammer dat we op dit moment geen goed draaiende groep met allemaal activiteiten kunnen aanbieden.

Nu de gay-scene – waarin mensen met een handicap vaak sowieso al ondervertegenwoordigd of onzichtbaar waren – zich meer en meer op internet terugtrekt, worden wij als groepje binnen een minderheidsgroep ook minder zichtbaar. Om uit dat cirkeltje te komen is in samenspraak met het bestuur van COC-Midden Nederland besloten om actief de behoefte te gaan peilen middels een “Verlanglijst”.

We roepen daarom iedereen met en zonder handicap op om mee te denken. Van LHBT’s met een handicap horen we graag wat jullie behoeften zijn. Heel concreet is de vraag of er aan huiskamergroepen of een buddyproject behoefte bestaat (bijvoorbeeld voor mensen die moeilijker alleen ergens heen kunnen). We kunnen ons ook voorstellen dat er nog hele andere behoeften zijn bijvoorbeeld contactmogelijkheden of informatievoorziening via internet. Alle (wilde of minder wilde) ideeën voor een roze verlanglijstje zijn welkom, ook van mensen die zelf geen handicap hebben maar wel een goed idee!

Heel graag je reactie naar: homohandicap@cocmiddennederland.nl we kunnen ook terugbellen als je dat liever hebt.

Categorie:
Algemeen, LHBT's met een beperking
Tags:
, ,