2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2014: Maatjesproject Cocktail krijgt landelijke navolging
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Meer dan 90 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan duizend COC-voorlichtingslessen op school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren

Durf te leven!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Dak- en thuisloze LHBTI-jongeren zijn driedubbel kwetsbaar

4 juni 2020 -

In Nederland zijn er naar schatting 900 tot 2000 dak- en thuisloze LHBTI-jongeren. De huidige ondersteuning en opvang voor deze jongeren is niet altijd veilig, en onvoldoende sensitief als het gaat om seksuele en genderdiversiteit. Dit blijkt uit de vandaag verschenen publicatie ‘Driedubbel kwetsbaar, verkenning van de situatie van dak- en thuisloze LHBTI-jongeren in Nederland’ van Movisie. De situatie van deze jongeren is zeer zorgelijk.

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deed Movisie dit voorjaar een verkenning van de situatie van dak- en thuisloze lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans- en intersekse (LHBTI) jongeren in Nederland. Movisie ging aan de slag om een nadere onderbouwing te kunnen geven over het aantal dak- en thuisloze LHBTI-jongeren in Nederland. Ook werd onderzocht in hoeverre het onderzoek ‘Out on the Streets’ (Movisie, 2018), naar de hulp aan Amsterdamse LHBTI-jongeren die thuisloos zijn, representatief is voor het hele land en of specifieke ondersteuning wenselijk is.

Dak- en thuisloze jongeren hebben vaak te maken met een gezinssituatie waarin verwaarlozing, geweld, psychische problemen en middelengebruik aan de orde zijn. Voor LHBTI-jongeren komt daar met enige regelmaat bij dat zij worden afwezen door familie, hun directe omgeving of geloofsgemeenschap. Escalatie kan ontstaan als zij hun LHBTI-identiteit willen onderzoeken of uiten, waardoor ze niet langer veilig thuis kunnen wonen. Dit kan ook gebeuren in een redelijk stabiele thuissituatie.

Dak- of thuisloos zijn is op zichzelf al enorm zwaar voor jongeren. Voor LHBTI- jongeren die soms worstelen met zelfacceptatie en veelal afgewezen zijn door hun familie of omgeving komt dit er bo-venop. Vervolgens zijn er weinig veilige plekken in de opvang en komen pesten, geweld en misbruik vaker voor. Dit maakt hen driedubbel kwetsbaar.

Els Meijsen, adviseur van Movisie en een van de auteurs van de publicatie: ‘Ondanks de coronacrisis hebben wij toch nog veel mensen kunnen spreken over dak- en thuisloze LHBTI-jongeren. Onze gesprekken met professionals in de jeugdhulp en maatschappelijke opvang, belangenorganisaties en jongeren geven een goed beeld van de huidige situatie van deze groep. Hun situatie is zeer zorgelijk. Veilige, kleinschalige (crisis)opvang is voor hen noodzakelijk.’ De huidige ondersteuning door de jeugdhulp en maatschappelijke opvang is onvoldoende LHBTI-sensitief en staat onvoldoende open voor deze jongeren. Niet uit onwil maar veelal door onbekendheid. Jongeren verbergen veelal hun identiteit, waardoor ze minder zichtbaar zijn. Bij- en nascholing van professionals, expliciete aandacht binnen organisaties en een goede samenwerking met LHBTI-belangenorganisaties zijn nodig om de situatie aan te pakken, zo is in de publicatie te lezen.

Aan de slag

Diverse betrokkenen moeten aan de slag, meent Simon Timmerman, adviseur Movisie: ‘Onze verkenning bevat diverse aanbevelingen voor de landelijk en lokale overheid, instanties voor jeugdhulpverlening, maatschappelijke opvang en crisisopvang en voor LHBTI-belangenorganisaties die ervoor kun-nen zorgen dat de situatie van dak- en thuisloze LHBTI-jongeren snel kan verbeteren.’

Bron: Movisie – Lees hier de volledige publicatie van Movisie

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags:
, , , , , , , , , ,