2014: afschaffing weigerambtenaar
2014: Maatjesproject Cocktail krijgt landelijke navolging
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan duizend COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Meer dan 90 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid

Durf te leven!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

ALV: afscheid bestuursleden en nieuwe voorzitter!

15 november 2017 -

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van COC Midden-Nederland op dinsdag 14 november jl. was een bijzondere editie. Er werd afscheid genomen van een tweetal bestuursleden. Ook was er een bestuursverkiezing waar een nieuwe voorzitter werd gekozen. 

Tijdens de najaars ALV is er afscheid genomen van twee bestuursleden. Jakko Geluk nam, na de maximale termijn van zes jaar, afscheid als penningmeester. Ook is Evert van der Veen gestopt als voorzitter, maar hij blijft wel als vrijwilliger verbonden aan COC Midden-Nederland bij o.a. het project De Roze Wolk. Door de leden is Simon Timmerman gekozen als nieuwe voorzitter. Hij was al een eerste termijn actief als bestuurslid, maar voorheen in de rol van vicevoorzitter.

Helaas kon het bestuur verder geen andere kandidaat bestuursleden voordragen tijdens de ALV. Dat betekent dat de functie van penningmeester momenteel vacant is en dat is zeer onwenselijk. Bij de ALV in het voorjaar van 2018 is een kandidaat voor deze functie noodzakelijk. Het bestuur gaat opnieuw aan de slag met het werven van een geschikte kandidaat, maar deed tijdens de vergadering ook een beroep op alle leden om mee te denken.

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags:
, , , , ,